NOVA DOKUMENTA I U PODRUČNOJ JEDINICI MUP-A U PETNJICI

Petnjica - opština

Ministarsvo unutrašnjih poslova, Područna jedinica Petnjica je počela sa izdavanjem novih dokumenata za crnogorske i strane državljane.

Građani Petnjice uskoro će posjedovati savremena lična dokumenta koje su na najsavremenije digitlizovana.

Jedan od sagovornika kaže da nikada nije imao problema sa kvalitetom dokumenata, ali svakako treba da se unapređuje na još bolji i bezbjedniji način.

Građani će imati pristup brojnim uslugama, te će moći, preko portala eUprave, da naruče izvod iz registra rođenih, registra crnogorskih državljana, uvjerenje o prebivalištu, da izvrše promjenu adrese, jer je certifikat za kvalifikovani elektronski potpis ekvivalentan svojeručnom potpisu na šalteru. Takođe, građanima će biti omogućen pristup određenim elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu, kao što su: podizanje ljekova u apotekama, pristup zdravstvenom pregledu, jer će lična karta biti zamjena i za zdravstvenu knjižicu.

ENKO KORAĆ