SVJETSKI DAN BEZ DUVANA: DOKTORI ZA RADIO PETNJICA – ZAŠTITITI MLADE OD MANIPULACIJE DUVANSKE INDUSTRIJE


Svjetska zdravstvena organizacija obilježava 31.maj kao svetski dan bez duvana. Za portal radija je govorila prim. Marija Joksimović koja je istakla da je ovogodišnji moto zaštita mladih od manipulacije duvanske industrije i sprječavanje upotrebe duvana i nikotina među mladima.

„Zato je SZO pokrenula globalnu kampanju u cilju osnaživanja mladih i uključivanje u borbu protiv taktika duvanskih i drugih indrustrija koji imaju za cilj privlačenja novih generacija korisnika duvana i nikotina. Zato SZO poziva sve mlade ljude da se pridruže borbi i postanu generacija bez duvana. Opšte je poznato da je duvan vodeći slučaj smrtnosti u svijetu koji se može spriječiti. Od direktnih ili indirektnih posledica duvana, umire više od osam miliona ljudi u svijetu tj.na svakih šest sekundi. U cigaretama ima više od četri hiljade različitih susptanci koje su štetne po zdravlje a namjanje njih 50 je kancerogeno. Najopasniji je nikotin koji izaziva zavinost. Lista bolesti koje prouzrokuje duvan je duga. Treba istaći da su mjere kao što je zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama, povećanje cijene duvana od prošle godine na globalnom nivou, po prvi put u istoriji smanjuje broj ljudi koji koriste duvan“, istakla je za portal radija prim. Marija Joksimović koja je poslala poruku da je poslednji trenutak da ljudi postanu odgovorni i da povedu računa o svom zdravlju i da ostave cigarete a da mladi nikada ne zapale niti ijednu cigaretu.

Ljiljana Obradović iz Savjetovališta za mlade ističe da u savjetovalištu se može doći i kada ne postoji neki poseban problem, veća i ako želi da nauči nešto o sebi i zdravlju uopšte, prije svega ima za cilj poboljšanje vještina mladih u Crnoj Gori.

“Nalazimo se u Domu zdravlja u Beranama u okviru Centra za prevenciju a radi svaki radni dan do 15 časova. U njemu radi medicinska sestra, izabrani doktor za djecu specijalista higijene a prema potrebi i ginekolog, psihijatar, epidemiolog, psiholog, socijalni radnik itd. U Savjetovalištu se može doći bez uputa i bez knjižice. Sve aktivnosti su besplatne i anonimne. Osnovni principi savjetovališta su povjerljivost, anonimnost, dostupnost, ravnopravnost, poštovanje i uvažavanje, aktivno učestvovanje bezbjedno podržavajuće okruženje. U savjetovalištu mladi mogu razgovarati o problemima adolescentnog perioda, o zdravim stilovima života, značaju fizičke aktivnosti, pravilnoj i nepravilnoj ishrani, prevenciji i liječenju rizičnih oblika ponašanja, reproduktivnom zdravlju i seksualnom vaspitanju. Takođe i o problemima vršanjčkog nasilja kojeg ima sve više i nasilja u porodici. U savjetovalištu se sprovode aktivnosti: program odvikavanja od cigareta, radionica u cilju upoznavanju učenika osnovnih i srednjih škola o negativnom uticaju duvana po zdravlje, obilasci predškolih ustanova, osnovnih i srednjih škola na području opština Berane i Petnjica i predavanje o zdravim stilovima života, su samo niz aktivnosti savjetovališta za mlade. Pošto je danas svetski dan bez duvana, način obilježavanja je promijenje upravo zbog epidejmije korona virusom i sve to svodimo na minimum”, istakla je Ljilja Obradović.

DENIS BOŽOVIĆ