MINISTARTSVO SPORTA I MLADIH OBJAVILO JAVNI POZIV ZA RAD U OMLADINSKIM SERVISIMA, PETNJICA JEDNA OD OPŠTINA

Ministarstvo sporta i mladih raspisalo je 27. maja 2020. godine Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova, potrebnih za funkcionisanje omladinskih servisa u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Mojkovcu, Petnjici, Plavu i Šavniku.

Omladinski servisi predstavljaju mjesto gdje mladi, kroz direktnu komunikaciju na terenu, kako međusobnu, tako i interakciju sa drugim subjektima, mogu da zauzmu zavidan udio u kreiranju politika za mlade.

“Pozivamo sve zainteresovane da se odazovu na poziv Ministarstva, te da postanu dio kreativnog tima koji pokreće stvari, a u kojem će rad biti zanimljiv i donijeti im jedinstvena iskustva. Dođite sa otvorenim umom i pozitivnim stavom, a mi vas čekamo da ovo druženje pretvorimo u produktivan proizvod na koji ćemo svi biti ponosni. Takođe, ako ste čitajući ovaj post pomislili na nekog iz vaše okoline za koga smatrate da bi se dobro pronašao na navedenom polju, podijelite i sa njima ovu informaciju”, stoji u saopštenju Ministartstva sporta i mladih.

Javni poziv možete preuzeti ovdje:

http://www.ms.gov.me/vijesti/224812/Javni-poziv-za-angazovanje-lica-za-obavljanje-administrativno-tehnickih-poslova-potrebnih-za-redovno-funkcionisanje-omladinskog.html