REŠAD MURATOVIĆ: UREĐUJEMO IZLETIŠTA I IZGRAĐUJEMO LJETNJIKOVCE

Rešad Muratović, direktor TO Petnjica

Turistička organizacija Petnjica je shodno programu rada i u ovoj godini nastavila sa aktivnostima  na uređenju izletišta i izgradnji ljetnjikovaca na području naše opštine.

„U prošloj godini smo izgradili četiri letnjikovca i s obzirom na to da se ukazala potreba da se još na nekoliko lokaliteta urede izletišta, odlučili smo da i ove godine nastavimo sa izgradnjom ljetnjikovaca, pa su nedavno završene aktivnosti na postavljanju još četiri ljetnjikovca na izuzetnim lokacijama u Trpezima, Boru, Vrbici i Radmancima. Punu podršku za ove aktivnosti smo imali od opštine Petnjica i Komunalnog preduzeća koji su imali razumijevanja za ovaj projekat, pa su naša očekivanja da ćemo i u narednom periodu zajedničkim snagama uspjeti u namjeri da zajednički valorizujemo turističke potencijale naše opštine. Tokom ljeta planiramo uređenje lokaliteta i postavljanje još dva ljetnjikovca kao i opremanje izletišta sa rekvizitima za dječija igrališta, pa se nadamo da ćemo na taj naćin privući građane i posjetioce da u većem broju obilaze naše prirodne ljepote i da na različitim lokacijama imaju adekvatan prostor za odmor“, istakao je za portal radija Rešad Muratović, direktor TO Petnjica.

DENIS BOŽOVIĆ