HUSEIN EF. RAMČILOVIĆ: VJERSKI OBREDI PO PREPORUKAMA NKT – DEZINFEKCIJA RUKU NA ULAZU U DŽAMIJU, VJERNICI SA MASKAMA

Husein ef. Ramčilović

Glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Petnjici Husein ef. Ramčilović je za Radio Petnjica rekao da će se, na osnovu odluka Nacionalnog koordinacionog tijela o dozvoli obavljanja vjerskih službi u vjerskim objektima i dopisa Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori, vjerski obredi održati u svim džamijama na području opštine Petnjica.

„Teravije i dnevni namazi će se klanajti u centralnoj džamiji u Petnjici, zatim u Savin Boru, Boru, Kalici, Trpezima, Vrševu, kasnije ćemo saznati da li će to isto biti i u Vrbici. Poštovaćemo mjere i sva pravila NKT-a i Mešihata i sprovodićemo na terenu ono što je preporuka“, kaže Husein ef.

On je dodao da  će se teravije, namaz koji se klanja u noćnim satima u odnosu na prethodne godine, razlikovati.

“Osoba koja bude došla u džamiju nužno je da ponese sa sobom sedžadu, masku za lice, da poštuje socijalnu distancu i da na ulazu i izlazu dezinfikuje ruke. Naša džamija ima veliki prostor, u kojoj može da stane oko 1500 klanjača na tri sprata. Ne pričinjava nam problem broj vjernika koji može da stane unutra sa poštovanjem mjera. Ukoliko bude potrebe, harem džamije će moći da se koristi za namaz“, kaže Ramčilović.

Iako u Petnjici nije bilo zaraženih korona virusom ne znači da je prošla opasnost i da možemo, kaže glavni imam, da se šarlatanski ponašamo.

Mjere NKT za vjerske objekte i obrede: 

 • Tokom vjerskog obreda ograničen je broj lica koji se mogu nalaziti u objektu, tako na deset kvadratnih metara površine može da se nalazi jedno lice, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra.
 • Na ulazu i izlazu vjerskog objekta obaveza je nadležnih da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku.
 • Na ulazu u vjerski objekat na vidom mjestu potrebno je istaći obavještenje o maksimalnom broju lica koja mogu biti u vjerskom objektu.
 • Lica u vjerskom objektu nose zaštitne maske, osim vjerskih službenika koji učestvuju u vršenju obreda.

  ODLUKA MEŠIHATA O OTVARANJU DŽAMIJA UZ POSEBNE MJERE

   Imajući u vidu poboljšanu epidemiološku situaciju i odluku Ministarstva zdravlja Crne Gore i Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) o popuštanju privremenih mjera za obavljanje vjerskih obreda uz učešće vjernika, Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori, na proširenoj elektronskoj sjednici, održanoj 10. 05. 2020. g., donio je

 •                                                O D L U K Uo privremenim, posebnim mjerama obavljanja vjerskih obreda u džematu

  U svim vjerskim objektima (džamijama i mesdžidima) Islamske zajednice u Crnoj Gori vjerski obredi ponovo će se obavljati u džematu, uz pridržavanje važećih epidemioloških mjera  i posebnog režima:1) Tokom vjerskog obreda (namaza) ograničava se broj vjernika koji se istovremeno mogu nalaziti u džamiji, tako da na deset kvadratnih metara površine može da se nalazi jedan vjernik, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje dva metra.

  Imajući u vidu površinu molitvenog prostora koji takođe uključuje mahfile i sofe, broj vjernika u malim džamijama ograničen je na 15 vjernika, srednjim na 25 vjernika, a u velikim džamijama i islamskim centrima taj broj može biti veći, zavisno od površine molitvenog prostora.2) Na otvorenom prostoru, dvorištu džamije, može klanjati najviše 20 vjernika, takođe uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra.

  Broj od najviše 20 vjernika na otvorenom prostoru je graničan iz razloga što bi prekoračenje bez obzira na veličinu dvorišta imalo tretman javnog okupljanja, koje je i dalje zabranjeno mjerama.3) Na ulazu u džamiju na vidnom mjestu neophodno je istaći obavještenje o maksimalnom broju vjernika koji mogu istovremeno prisustvovati namazu;4) Vjernici u džamiji nose zaštitne maske, dok imam koji predvodi namaz nije dužan nositi zaštitnu masku;5) Na ulazu u džamiju neophodno je obezbijediti korišćenje sredstva za dezinfekciju ruku, kao i prostirku za čišćenje obuće, ovlaženu dezificijensom;6) Vjernicima koji dolaze u džamiju nalaže se da abdest uzimaju kod kuće i da sa sobom ponesu sedžadu, te da se suzdrže od rukovanja i bliskih kontakata, kao i od okupljanja prije i nakon namaza.

  Odgovornim licima za održavanje džamija i džamijskog reda nalaže se da zatvore abdesthane i toalete, te da uklone tespihe, knjige i druge predmete koji bi mogli biti uzrok širih kontakata. 7) Apeluje se na vjernike koji su bolesni, kao i na one sa najblažim simptomima prehlade da ne dolaze u džamije, već da namaz obavljaju u svojim kućama. Isto se preporučuje, starim ljudima, hroničnim bolesnicima i maloljetnoj djeci. 8) Preporučuje se imamima i hatibima da vrijeme trajanja namaza svedu na minimum, uzdržavajući se od prigodnih predavanja iz razloga umanjenja epidemiološkog rizika. Ova preporuka se posebno odnosi na džuma namaz.9) S obzirom na zabranu kretanja od 23:00 – 05:00 časova koja je i dalje na snazi, odnosno ograničenosti vremena za jacijski i teravih namaz, teravih namaz će se klanjati 12 rekata u džamiji, a ostalih 8 rekata vjernici će klanjati u svojim kućama.10) Ranija Odluka Mešihata, br. 59/20, o privremenojobustavi okupljanja i događaja vjerskog i kulturnog karaktera, uključujući učenje mevluda, zajedničkihmukabela, iftara i predavanja ostaje na snazi.11) Pozivaju se vjernici da se pridržavaju mjera i pokažu strpljenje do ukidanja istih, odnosno proglašenja kraja epidemije.

  Obavezuju se predsjednici medžlisa, glavni imami i imami da obezbjede uslove za sprovođenje i nadzor mjera iz ove odluke.

  Odluka se mora istaći na vidnom mjestu ulaza u svaki vjerski objekat.

  Odluka stupa na snagu 11. maja 2020. godine.

  U Podgorici, 10. maja 2020. godine.

  Reis, Rifat Fejzić

  ENKO KORAĆ