CGO: PETNJICA SREDNJE TRANSPARENTNA OPŠTINA, U VRHU PODGORICA I BIJELO POLJE, NA ZAČELJU GUSINJE

Petnjica - zgrada Opštine

Od ukupno mogućih 100 poena, po indikatorima istraživanja koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje (CGO), prosječna ocjena transparentnosti crnogorskih opština za 2019.godinu je 40.76 poena, saopšteno je danas iz CGO.

“Dvije najtransparentnije opštine – Podgorica i Bijelo Polje – imaju nešto malo manje od tri petine mogućih poena, odnosno 58 poena.  To ukazuje da crnogorske opštine moraju mnogo više raditi na unapređenju transparentnosti”, zaključuje se u Indeksu transparentnosti crnogorskih opština koji je objavio CGO.

Iz CGO su saopštili da je najlošije ocijenjena opština Gusinje sa 19 poena.

Opština Petnjica sa ukupno 33 poena, shodno indikatorima ovog istraživanja,
predstavlja jednu od srednje transparentnih opština.

Po oblastima, raspodjela poena je sljedeća: Skupština opštine 4; Budžet – 7; Borba
protiv korupcije – 5; Dostupnost informacija – 6; Javne nabavke – 7; Javne rasprave
i javni konkursi – 4

Jedna od najmlađih crnogorskih opština, Petnjica, ima jednostavan i pregledan sajt,
ali još uvijek nedostatan kad je riječ o sadržaju, a posebno u dijelu onih informacija i
dokumenata koji su od značaja za praćenje učinkovitosti sprovođenja javnih politika
od strane lokalne samouprave.

• SKUPŠTINA OPŠTINE

Od 10 traženih dokumenata u dijelu funkcionisanja Skupštine opštine, na sajtu
opštine Petnjica bila su dostupna samo dva – odluke koje je tokom 2019. godine
usvojila Skupština opštine (2 poena) i spisak odbornika (2 poena).
Na sajtu nije bilo moguće pronaći rezultate glasanja sa sjednica Skupštine opštine tokom 2019.godine, zatim kako su poimenice glasali odbornici na sjednicama tokom 2019. godine, podnešene amandmane na razmatrana akta ni obrazloženja tih amandmana, dnevni red naredne sjednice, zapisnike sa sjednica Skupština opštine, kontakte odbornika, kao ni informaciju da li se sjednice prenose putem nekog od lokalnih medija.

• BUDŽET

U dijelu budžetskih pitanja, od ukupno 10 traženih dokumenata, na sajtu ove opštine
su dostupna četiri – Budžet za 2019. godinu (2 poena), Izvještaj o izvršenju budžeta (2
poena), Javni poziv za javnu raspravu o Budžetu za 2019.godinu (1 poen) i informacija
da je održana javna rasprava o Budžetu za 2019. godinu (2 poena).
Na sajtu nije bilo obrazloženja Budžeta za 2019.godinu, niti tog Budžeta u mehanički
čitljivom formatu (.xls ili -xlsx) već u PDF-u. Takođe, nije bilo vodiča za građane i
građanke, informacije da li je razmatran Završni račun Budžeta za 2019. godinu,
Izvještaja o sprovedenoj javnoj raspravi, kao ni Budžeta za 2020. godinu.

• BORBA PROTIV KORUPCIJE

U pogledu borbe protiv korupcije od 14 traženih informacija/dokumenata dostupna
su tri – Etički kodeks za zapošljene (2 poena), informacija o platama funkcionera (1
poen) i izvještaj o imovini predsjednika opštine za 2019.godinu (2 poena).
Na sajtu ne postoje informacije o mehanizmima za prijavu korupcije niti opcija da
građani i građanke prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona, a samim tim
ni mogućnosti anonimne prijave. Dodatno, nije dostupan ni izvještaj ili informacija
o broju podnijetih i procesuiranih prijava za 2019.godinu, Plan integriteta za period
2018-2020, lokalni antikorupcijski plan, niti Izvještaji o njihovom sprovođenju. Pored
toga, nisu objavljene ni informacije o platama službenika niti kontakti osobe koja je
imenovana za postupanje po prijavama zviždača.

• DOSTUPNOST INFORMACIJA

Od traženih 15 informacija/dokumenata, na sajtu opštine Petnjica moguće je naći
samo tri – kontakt predsjednika opštine (2 poena), pregled odobrenih informacija
shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (2 poena) i kontakt osobe za
rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama (2 poena).
Nisu dostupni podaci o radnom vremenu lokalne samouprave niti je naznačen termin
za prijem kod predsjednika opštine. Nema listi opštinskih inspekcija, podataka o
postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima, podataka o predsjednicima
mjesnih zajednica, Godišnjeg plan rada opštine, Izvještaja o radu opštine za 2019.
godinu, podataka o broju zapošljenih u javnih ustanovama i preduzećima, Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Strateškog plana razvoja
opštine i podataka o broju zapošljenih u opštini. Postoji stavka Vodič za pristup informacijama na sajtu ali bez informacija kada se pristupi toj opciji.

• JAVNE NABAVKE

Na sajtu opštine Petnjica postoji odjeljak posvećen javnim nabavkama (1 poen) sa
podacima o objavljenim konkursima za javne nabavke (2 poena), sprovedenim javnim
nabavkama u 2019. godini (2 poena) i odabranom ponuđaču (2 poena). Na sajtu nije
objavljen Plan javnih nabavki za 2019. godinu ni Izvještaj o sprovođenju Plana javnih
nabavki za 2019.godinu.

• JAVNE RASPRAVE I JAVNI KONKURSI

Postoje podaci o sprovedenim javnim raspravama tokom 2019. godine mimo Budžeta
(2 poena), a na sajtu su objavljeni i konkursi za dodjelu sredstava organizacijama
civilnog društva za 2019. godinu (1 poen) kao i o odluke o načinu njihove raspodjele
(1 poen). Međutim, izvještaji o javnim raspravama sa podacima o prijedlozima
zainteresovanih strana i razlozima za prihvatanje ili odbijanje nisu objavljeni, a nisu
dostupni ni podaci o ulaganjima u medije tokom 2019. godini.