UČI DOMA: POGLEDAJTE KAKO FUNKCIONIŠE ONLINE NASTAVA U PETNJICI

U Petnjici se kao i u cijeloj državi  i regionu  zbog opasnosti od korona virusa, od 23. marta nastava iz učionica preselila na TV kanale, internet platforme i mobilne aplikacije. Kako ovakav vid nastave funkcioniše u Petnjici, odnosno u pet osnovnih i jednoj srednjoj školi, saznali smo iz razgovora sa direktorima ovih škola.

Direktor Osnovne škole “25. Maj” u Vrbici, Isljam Ćeman, za naš portal je rekao da je s obzirom na aktuelnu situaciju i okolnosti koje je ona proizvela projekat “Uči doma” veoma kvalitetno zamišljen i prezentovan, a da su radnici ove škole odgovorno i posvećeno pristupili njegovoj realizaciji.

Bili smo veoma zabrinuti zbog situacije koja je dovela do zatvaranja škola, međutim, pratili smo sugestije i smjernice za rad date od strane Ministarstva prosvjete i veoma brzo uvidjeli da se i nastavom na daljinu mogu postizati zavidni rezultati. Sve to ne bi bilo moguće bez bezrezervnog angažovanja nastavnika i podrške i pomoći koju im svakodnevno pružaju roditelji djece na čemu smo im izuzetno zahvalni. Nastavićemo da radimo i u narednim mjesecima sa istom energijom i požrtvovanošću, a u skladu sa sugestijama koje ćemo dobijati od strane Ministarstva prosvjete, kako naša djeca ne bi izgubila kontinuitet u učenju i kako bi nastavila da nižu zavidne rezultate i uspjehe kako u Petnjici tako i van nje”, zaključio je Ćeman.

https://youtu.be/ZDAPNO7ThsE

U petnjičkoj Osnovnoj školi “Mahmut Adrović” sve planirane obrazovno-vaspitne aktivnosti koje su predviđene projektom “Uči doma” se  uspješno realizuju rekao nam je direktor te škole, Rifat Ramčilović.

U našoj školi su redovno održana sva vijeća, sjednice i aktivi. Pratim rad nastavnika i učenika kroz uvid u sve aplikacije preko kojih se odvija komunikacija i veoma sam zadovoljan rezultatima. Kao rukovodilac aktiva direktora škola u našoj Opštini istakao bih i veoma uspješnu komunikaciju i saradnju između direktora. Postignutim rezultatima smo zadovoljni kako mi tako i roditelji. Učenici su veoma radni i aktivni i tako će biti i u narednom periodu”, istakao je Ramčilović.

Direktorica Osnovne škole “Trpezi”, Nermina Duraković Pačariz je za uspješno realizovanje ovakvog vida nastave u toj školi posebno istakla zasluge roditelja djece koji od početka nesebično pružaju podršku i pomoć nastavnicima i bez čijeg posredovanja projekat “Uči doma” ne bi mogao da se realizuje.

Svi učenici naše škole imaju pristup aplikacijama koje su potrebne za uspješno realizovanje nastave. Tehničkih problema nemamo tako da sve funkcioniše odlično. Učenici, nastavnici i roditelji su maksimalno uključeni, svi predano radimo pa smo zadovoljni i rezultatima koje postižemo. Iskoristila bih priliku da pohvalim i trud i angažovanost nastavnika koji rade i preko predviđenog radnog vremena kako bi djeci na sveobuhvatan način pružili potrebni materijal, smjernice za rad ali i povratne informacije.”

Na samom početku prelaska na ovaj vid nastave cilj je bio da se održi kontinuitet rada i radne navike kod učenika. Međutim, kako se odvijala nastava pokazalo se ne samo da smo ostavrili ovaj cilj nego i da imamo uspješnu i kvalitetnu realizaciju nastavnih sadržaja čiji su krajnji efekti sticanje trajnih i primjenjivih znanja. Nakon emitovanih sadržaja na TV-u nastavnici posredstvom roditelja a putem komunikacije preko viber grupa učenicima dostavljaju pojašnjenja, instrukcije, audio snimke i domaće zadatke uz obavezno traženje povratnih informacija kako bi mogli pratiti njihova postignuća i formirati ocjenu”, saopštio je Sejdo Čilović, direktor Osnovne škole u Tucanjama.

Slična iskustva sa nama je podijelio i direktor Srednje mješovite škole u Petnjici, Muhamed Adrović.

Činjenica je da ovaj vid nastave ne može u potpunosti valjano zamijeniti živu riječ nastavnika ali mi smo, kao i sve ostale škole, s obzirom na nastalu situaciju otpočeli sa realizovanjem nastave putem projekta “Uči doma”. Svi učenici su angažovani i aktivni i na vrijeme dobijaju potrebni materijal i smjernice za učenje. Učenici i profesori svoje aktivnosti vrše preko Google učionice, viber grupa i sajta škole  a sjednice Odjeljenskog i Nastavničkog vijeća smo održali preko Zoom aplikacije. Ono što je bitno jeste da se ishodi učenja ostvaruju i da profesori rezultate o radu dostavljaju kroz sedmični izvještaj. Moram napomenuti da smo mi sa ovakvim načinom rada počeli u prvoj sedmici  nakon što je nastava u školama obustavljena. Već od 14. i 15. marta smo u saradnji sa direktorom Centra za stručno obrazovanje, Duškom Rajkovićem, odlučili da formiramo viber grupe za sva odjeljenja, grupu Nastavničkog vijeća, aktiva i razrednih starješina, grupe za stručne ispite tako da je nastava na ovaj način počela od 16. marta. Već tada smo imali dobru komunikaciju između profesora i učenika a sve u cilju nastavljanja kontinuiteta učenja kako obrazovanje naših srednjoškolaca ne bi trpelo” rekao je Adrović.

O tome kako se učenici naše Opštine snalaze u ovim neobičnim uslovima učenja saznali smo i od njihovih nastavnika kroz zanimljive fotografije. Gotovo da je izvjesno da se učenici, prema mišljenju Ministra prosvjete, Damira Šehovića, neće vraćati u školske klupe do kraja ove školske godine. Međutim, konačnu riječ o tome dace Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti i Vlada Crne Gore.

SELMA ADROVIĆ