DONACIJA ZA BORBU PROTIV KORONE: DIJASPORA IZ ŠVAJCARSKE UPLATILA 11 000 EURA NA RAČUN NKT

CG - Dijaspora Švajcarske

Crnogorska dijaspora u Švajcarskoj, čiji članovi i simpatizeri već dvije nedjelje prikupljaju
dobrotvorni prilog za sve građane Crne Gore. Oni su obavjestili javnost da su NKT uplatili
11 000 švjacarskih franaka.

1 Zeco Sabotić 1000
2 Zehbo Sabotić 500
3 Martin i Rrok Juncaj 500
4 Mirsad B. Ramcilovic 500
5 Goran Jovanović 300
6 Ernad Sabotić 300
7 Esad Džaka 300
8 Elma Sabotić 300
9 Edin Sabotić 300
10 Mirsad F. Ramcilovic 300
11 Alen Sabotić 250
12 Dekin Kolić 250
13 Admir Latic 250
14 Alen Cikotic 250
15 Adis Cikotic 250
16 Dražen Mujovic 200
17 Esko Sabotić 200
18 Daniela Livingstone 200
19 Elvis Kalac 200
20 Faik Dzidic 200
21 Isat Muhovic 200
22 Mirsada Bibuljica 200
23 Sead Sabotić 200
24 Mithat Ramcilovic 200
25 Damir Cikotic 200
26 Nero Mahmutovic 200
27 Leila Mahmutovic 200
28 Samir + Leila Bibuljica 200
29 Esmir Rastoder 200
30 Kerim Musovic 200
31 Dalibor Marsenic 200
32 Adnan Rebronja 150
33 Sinaka Ramdedovic 150
34 Dema Kalac 150
35 Vladan Scekic 150
36 Mirsad Hodžić 120
37 Asmir Latic 100
38 Mirela Sabotić 100
39 Maida Sabotić 100
40 Sait Latic 100
41 Alida Ljuljanovic 100
42 Sabina Skrijel 100
43 Safedin Ljuljanovic 100
44 Senid Agovic 100
45 Velibor Scekic 100
46 Safet + Suvada Latic 100
47 Dajana Scekic 100
48 Dragan Kos 100
49 Jusuf Kuc 100
50 Hajrudin Balić 100
51 Munir Latic 100
TOTAL 10970

Ukupan prilog:11.000 švajcarskih franaka
“Nadamo se da ćemo ovim prilogom makar malo pomoći Vladi da svrsishodno upotrijebi ovaj prilog i olakša situaciju građanima Crne Gore u borbi protiv koronavirusa i neimaštine.
Napominjemo da smo mi u Švajcarskoj jedno od rijetkih, ako ne i jedino udruženje iz Crne Gore koje ne gleda na vjersku pripadnost i ostale faktore koji razdvajaju ljude dobre volje”, saopštili su iz ove organizacije.