(VIDEO) MINISTARSTVO ZDRAVLJA: KORONA VIRUS – PREVENCIJA I ZAŠTITA

Korona virus - prevencija i zaštita

COVID-19 je zarazna bolest koju uzrokuje novi koronavirus koji se po prvi put pojavio kod čovjeka.

Prenosi se s čovjeka na čovjeka uglavnom preko kapljica koje nastaju kada zaražena osoba govori, kašlje ili kija.

Ove kapljice mogu završiti u ustima ili nosu osoba koje se nalaze u blizini.

Ove kapljice su previše teške da bi putovale daleko vazduhom – one uglavnom pređu udaljenost od jednog metra i brzo se zaustave na površinama.

Ovo je razlog zašto se prenošenje s čovjeka na čovjeka uglavnom dešava između onih koji su u bliskom kontaktu.

Tačno vrijeme koliko virus može preživjeti na površinama još uvijek nije poznato.

Zbog toga je pametno da se površine redovno čiste naročito u blizini osoba zaraženih virusom COVID-19.

Ruke dodiruju mnoge površine, koje mogu biti kontaminirane virusom.

Zbog toga treba da izbjegavate dodirivanje očiju, nosa ili usta, jer kontaminirane ruke mogu prenijeti virus s površine na vas.

Kada kašljete ili kijate, pokrijte usta i nos savijenim laktom ili koristite jednokratne maramice.

Ako koristite maramicu, odmah je bacite u zatvorenu kantu za smeće.

Najefikasniji način da spriječite širenje novog koronavirusa je da često čistite ruke sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi alkohola ili da ih perete sapunom i vodom.

Time ćete ukloniti virus ako se on nalazi na vašim rukama.

Ostanite zdravi i spriječite širenje koronavirusa