OPŠTINSKI TIM: UTVRDITI KOLIKO JE GRAĐANA DOPUTOVALO IZ INOSTRANSTVA U PETNJICU, FORMIRAN TIM ZA DOSTAVU HRANE, LJEKOVA….

Poštujući preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv korona virusa, Opštinski tim izdaje naredbu:

– Da se sa Graničnom policijom jasno utvrdi koliko je lica doputovalo iz inostranstva, koja žive na teritoriji opštine Petnjica i da se u daljem postupku utvrdi da li se primjenjuju odgovarajuće mjere na osnovu preporuka Nacionalno-koordinacionog tima za osobe koje su došle iz inistranstva;

– Formira se tim za dostavu nužnih potrebnih namirnica, lijekova i ostalih potrepština za najugroženija staračka domaćinstva. Koordinator tima je načelnik Šabotić Denis (tel.069-525-292);

– Uvodi se reducirano radno vrijeme u lokalnoj upravi od 09.00- 15.00 svakog radnog dana. Prijem stranaka se odvija samo u izuzetnim slučajevima preko operativnog štaba, a sve zahtjeve i ostalu dokumentaciju mogu dostavljati putem sljedećih mailova:

[email protected] i [email protected].

U Petnjici, 18.03.2020. godine U ime Opštinskog tima Predsjednik, Samir Agović

PROČITAJTE JOŠ:

PETNJICA: NAREDBA OPŠTINSKOG TIMA ZA BORBU PROTIV KORONA VIRUSA