JAVNA RASPRAVA O POREZU NA NEPOKRETNOST

Opština Petnjica

Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica dono je PROGRAM JAVNE RASPRAVE o Nacrtu odluke o POREZU NA NEPOKRETNOST U OPŠTINI PETNJICA

Pozivajni su zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju ovog plana i to:

17.03.2020.god. za mjesne zajednice i građane u 09.30h

17.03.2020.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 11.30h

17.03.2020.god. za političke stranke u 13.30h

Sa predlozima navedenih odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na predlog Nacrt Odluke o POREZU NA NEPOKRETNOST Opštine Petnjica, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Nacrt odluke možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica:      www.petnjica.co.me

PROČITAJTE JOŠ:

VIDEO: BIHORSKA NACIONALNA KLASA U TRPEZIMA