PETNJICA: 14 MILIONA EURA ZA ŠEST OPŠTINA U CRNOJ GORI IZ IFADA

U četvrtak je u zgradi lokalne uprave Petnjica prezentiran projekat razvoja klastera i ruralnih pordučja koji djeluje pri Ministrstvu poljoprivrede u saradnji sa IFAD-om.

Projekat je počeo 2017. godine, trajaće do 2023. godine. Ukupna vrijednost preko 14. miliona eura. Projekat se sprovodi u sedam crnogorskih opština, to su: Nikšić, Šavnik, Žabljak, Berane, Bijelo Polje i Petnjica. Sprovodi se u četriri oblasti proizvodnje, sektor stočarstva, sektor proizvodnje mesa, oblast ovčarstva, kozarstva i govedarstva, mlijeko i mliječni proizvodi.

U sektoru biljne proizvodnje malinarstvo i bobičasto voće i proizvodnja sjemenskog krompira.

“Što se tiče Petnjice kao lokalne samouprave ona je mapirana za dvije vrste klastera, klaster stočarstva i klaster sjemenskog krompira. Do sada iz obje komponente imamo pozitivne rezultate. Ove godine nas čekaju dva nova javna poziva, podrška poljoprivrednim proizvodjačima i razvoju ruralne infrastukture, koja se raspisuju trećeg februara ove godine.

Današnja posjeta je imala za cilj da prezentujemo dva javna poziva, da saopštimo da je za komponentu jedan iz budžetskih sredstava predvidjeno 770.000. eura, a za komponentu dva da je predvidjen iznos od tri miliona eura.

Od tih tri miliona eura, dva milona i dvjestapedest hiljada je predvidjeno za putnu infrastrukturi i 750.000.eura za vodosnadbijevanje, istakao je Jovanović. Proteklih godina imali smo 25. aplikanata iz Petnjice koji su bili podržani. Uradjeno je 3,5 km nekategorisanih lokalnih puteva i uradjena je jedna investicija u vodosnadbijevanju. Dosadašnji rezultati nam daju za pravo da se nadamo većem broju aplikanata poljoprivrednih proizvodjača koji su se u proteklom periodu upoznali sa našim projektom. Opština Petnjica je pouzdan partner Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja i projektnom timu”, zaključuje za portal Radija Petnjica Igor Jovanović koordinator projekta za razvoj klastera i ruralnih pordučja pri Ministrstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

“Danas smo imali zadovoljstvo da razgovaramo o budućim projektima i interesovanjima koja se ispoljavaju od naših poljoprivrednih proizvodjača. Projekat IFAD doživljavamo pozitivno, jer je potreban Petnjici, konkretno tiče se razvoja poljoprivrede i infrastukture, jer jedno bez drugog ne može, kaže Agović.

Gradjani Petnjice trebaju biti zahvalni Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja koje je prepoznalo našu opštinu da bude medju sedam opština koja će koristiti sredstva.

Činjenice pokazuju da se naši gradjani, uz našu veliku zainteresovanost, pokazali visok stepen interesovanja.

Rezultati su vidjivi i ohrabrujući. Definitivno smo željeli da naši gradjani imaju kontakt sa IFAD-om i sa našom opštinom.

Očekujemo da i ova godina bude godina uspjeha, jer naši gradjani koju su koristili sredstva su zadovoljni i pokazali su interesovanje da ponovno koriste ta sredstva, podsjeća Agović. Mi iz lokalne uprave ćemo koristiti mogućnosti da apliciramo za dodatno unapredjenje ruralne infrastruktre i svakako baziraćemo se na ono što su mogućnosti koje nudi ovaj projekat, to je modernizacija lokalnih puteva i sredstva koja su nam potrebna za završetak vodovoda Murovsko vrelo.

Opština Petnjica je svojim budžetom planirala sredstva koja želi da opredijeli, kako bi zajedničkim sredstvima realizovali projekte i rado očekujemo objavljivanje javnog poziva. Želim da izrazim zadovoljstvo na saradnji sa predstavnicima IFAD-a obzirom da imamo kancelariju u Bijelom Polju i da su naše aktivnosti svakodnevne. Vjerujem da ćemo u ovoj godini svi dati doprinost u kvalitetu i količini proizvodnje hrane, jer su naše mogućnosti velike, ističe Agović. Posebno bih se oslonio na našu zajedničku inicijativu, da imamo dva klastera, jedan u proizvodnji mesa druga u proizvodnji sjemenskog krompira, na nama je da prednosti iskoristimo. Struke i novca imamo, na nama je da radimo i da stvaramo, takodje da koristimo sredstva u prave svrhe. Ove godine očekujemo da ćemo imati više ulaganja i da ćemo uspjeti sa sredstvma IFAD-a završimo veliki vodovod Murovsko vrelo, kako bi konačno okončali intenciju svih nas”, zaključuje za portal Radija Petnjica Samir Agovič predsjednik opštine Petnjica.

ENKO KORAĆ

DELEGACIJA PETNJICE U NOVOM PAZARU: DOGOVORENA SARADNJA, PUTEVI PRIORITET