HADRO ADROVIĆ POKLONIO VIBRACIONI VALJAK KOMUNALNOM PREDUZEĆU

Harun Adrović i Mithad Cikotić

Hadro Adrović uručio je direktoru Komunalnog preduzeća Petnjica Mithadu Cikotiću vibracioni valjak za potrebe tog preduzeća.

„Donacija vibracione valjak mašine je vrijedna i korisna donacija. Adrović nam je dao obećanje da nam uruči jednu od mašina i ovom prilikom nam je uručio vibracionu valjak mašinu. Mašina je nova, i sa ovom donacijom ćemo naše radove olakšati, pojačati aktivnosti sa uspješnim izvođenjem. Očekujemo i druge dobre ljude da slijede ovaj primjer i pomognu svom narodu da podrže naše preduzeće u korist građana i ovom prilikom želim da se zahvalim Hadru Adroviću,“ zaključio je Mithad Cikotić direktor Komunalnog preduzeća u Petnjici.

ENKO KORAĆ