INICIJATIVA: NA “BRODU” SPORTSKO-REKREATIVNI PARK

Petnjica, pogled iz vazduha.

Nedavno je na adrese čelnih ljudi Opštine Petnjica stigla inicijativa bivšeg potpredsjednika Skupštine Crne Gore i potpredsjednika SDP Rifata Rastodera da se lokalitet Brod u Radmancima pretvori u sportsko-rekreativni park.

Rifat Rastoder

INICIJATIVA

Pomenuti park, sa stadionom malih sportova, dječjom igraonicom, fontanom i, naravno, ljetnjom baštom za KU – programe i slično, trebao bi zahvatiti sav  prostor oivičen lokalnima putevima oko škole. Naravno funkcija škole i dvorišta ničim se nebi  dovela u pitanje. Naprotiv, samo bi se uklopila u novi ambijent i, čak, proširili uslovi ostvarivanja njenih osnovnih funkcija. Istovremeno, dogradnjom jednog  depadansa mogli bi se obezbijediti i uslova za nezavisno funkcionisanje same MZ-e, kao i za servisiranje osnovnih potreba rekreativaca i drugih posjetilaca sportsko-rekreativnog parka. A najviše bi, svakako, dobili za sport i rekreaciju i svi oastali mladi, kao i stariji građani MZ „Radmance“ i čitave Opštine Petnjica.

U tom smislu, neophodno bi, između ostalog,  bilo:

  • U Savjetu MZ donijeti – prije svega – odluku da se takav park želi i hoće;
  • Poručiti izradu idejnog projekta uređenja sportsko-rekreativnog parka(dr Rifat Alihodžić, irfan Ramčilović, … );
  • Prije svega u okviru bratstava: Rastodera, Ličina i Kožara, pokrenuti donatorskau akcija prikupljanja sredstava za realizaciju;