TRENING ZA “EKONOMSKO I RODNO OSNAŽIVANJE ŽENA” U SALI SO PETNJICA 20. DECEMBRA

Opština Petnjica

Trening za EKONOMSKO I RODNO OSNAŽIVANJE ŽENA biće održan u maloj sali SO Petnjica, u petak 20. decembra u 13 časova. Trening je dio projekta “Seoske žene u fokusu”, podržanog od Ministarstva za ljudska i manjinska prava u oblasti rodne ravopravnosti, koji realizuje NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore u partnerstvu sa NVO Identitet i podršku Centra za seoski razvoj Petnjica.

Projektni tim će osnovati 11 NVO-a, napisati 11 kvalitetnih projeknih predloga, dijeliti štampani vodič, davati detaljna uputstva za djelovanje NVO-a i obavljati monitoring njihovog aktivizma.

Na treningu će biti riječi i o mogućnostima i uslovima apliciranja na Pozive Zavoda za zapošljavanje, za programe samozapošljavanja i korišćenje nepovratnih sredstava.

 Poziv važi za sve žene i za sve osobe koje podržavaju prosperitet: seoske žene, nezaposlene žene, zaposlene žene (koje interesuju mogućnosti angažovanja u udruženima građana), nastavnice zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama, žene preduzetnice, predstavnice NVO sektora, predstacnice lokalne uprave i sve zainteresovane osobe koje su zainteresovane za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost.

Treninge će voditi Mirsala Tomić, ekspertkinja za ženska ljudska prava i Nataša Mijović, predstavnica ZZZCG.

DENIS BOŽOVIĆ