OPŠTINA I RADIO PETNJICA: BIRAMO NAJBOLJEG SPORTISTU U DIJASPORI

Zgrada Opštine Petnjica

Opština Petnjica i ove godine dodjeljuje priznanje za najboljeg sportistu za dijasporu. Kao i prethodnih godina, nominacije i glasanje za najboljeg sportistu iz dijaspore, opština radi u saradnji sa Radiom Petnjica.

Predloge za ovu kateogriju, sportska društva i pojedinci, mogu slati na mail adresu: [email protected]

Predlog mora da sadrži kraću biografiju i sportski uspjeh u 2019.godini. Nakon prispjeća, biće organizovano online glasanje za kategoriju najboljeg sportistu u dijaspori.