TO PETNJICA: POSTAVLJENO VIŠE LJETNJIKOVACA U OPŠTINI

Ljetnjikovac u Petnjici

U proteklom periodu TO Petnjica je izvodila radove na postavljanju i uređenju vidikovaca na više lokacija na području opštine.

Turistička organizacija Petnjica je nedavno privela kraju  aktivnosti na uređenju izletišta i postavljanju ljetnjikovca na nekoliko lokacija, pa ćemo tako u narednoj godini imati uređena četiri izletišta i to na Turjaku, Murovskim lukama, u Vrbici i u Tucanjama. Kako je projektom i bilo predviđeno urađena su četiri ljetnjikovca, a na proljeće ćemo nastaviti sa opremanjem izletišta i postavljanjem  mobilijara  koji podrazumijeva i rekvizite za dječija  igrališta, pa će naši građani i posjetioci imati priliku da uživaju u ljepotama Bihora na više lokacija na području naše opštine. Takođe imamo u planu da u narednoj godini uredimo još  nekoliko izletišta i vidikovaca. Vjerujem da ćemo i za te aktivnosti imati podršku Komunalnog preduzeća, opštine Petnjica i Nacionalne turističke organizacije, kao što je to bio slučaj i tokom realizacije ovog projekta”, istakao je za portal radija direktor TO Rešad Muratović dodavši da će nastaviti sa promocijom turističkih ljepota Bihora.

“Nastavićemo da promovišemo ljepote Bihora i  kroz izradu flajera, a planiramo i izradu i postavljanje info tabli na kojima bi posjetioci imali kompletne informacije o turističkoj ponudi naše opštine”, zaključio je Muratović.

DENIS BOŽOVIĆ