ZENKA U PETNJICI: ZAKON O NACIONALNIM SIMBOLIMA VAŽAN ZA GRAĐANE PETNJICE

Agović i Zenka u Petnjici

Ministar za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori Mehmed Zenka juče je, sa svojm saradnicima posjetio Opštinu Petnjicu.

Tim povodom razgovarao je sa predsjednikom Opštine Petnjica Samirom Agovićem.
Tema sastanka je bila unapređenje ljudskih i manjinskih prava, posebno okategorijama koje su potrebne pomoći.

„Drago mi je što sam u Petnjici, jednoj od najmlađih opština u Crnoj Gori. Naš razgovor je tekao u pozitivnom smjeru na rješavanju ljudskih i manjinskih prava. Potpisali smo sporazum o razumijevanju. Područje Petnjice i njene smjernice su pokazatelj da Petnjica ima jasnu viziju i da zaslužuje posebno mjesto u Crnoj Gori“, kazao je za portal ministar Zenka.

Na pitanje novinara Radija Petnjica koji su to projekti koji su upućeni Petnjici, Zenka je rekao da je ministarstvo poslalo zakon o nacionalnim simbolima u Skupštinu. Taj zakon, kaže Zenka je bitan za građane Petnjice. On je dodao da će se takođe potruditi da pomogne u oblasti kulture i unapređenju ljudskih i manjinskih prava.

„Zadovoljstvo nam je što nam je u posjeti ministar sa svojim saradnicima.
To je bila prilika da razmijenimo mišljena o raznim temama u oblasti kojima se bavi ministarstvo sa širokim spektrom prava za svakog građanina.
Zaključeno je na sastanku da Vlada Crne Gore i resorno ministarstvo daju punu podršku Petnjici na svim poljima za potpuni razvoj.
Ministar je razumio poziciju Petnjice i njene potrebe, posvetio je pažnju gdje je i njegovo resorno ministarstvo zaduženje a to je pitanje prava svih etičkih zajednica, prije svega romske popupacije u Petnjici i njihovim rješavanjem stambenog pitanja.
Zahvalan sam resornom ministru koji je dao punu podšku našim projektima kao što su izgradjna dječijeg vrtića, adaptacija školskih objekata i svih ostalih projekata kako bi Petnjica bila ravnopravna sa svim opštinama u Crnoj Gori.U okviru Bihorskog kulturnog ljeta želimo da afirmišemo kulture svih naroda koji su zastupljeni u Crnoj Gori“, zaključio je Samir Agović predsjednik Opštine Petnjica za portal Radija Petnjica.

Ministar Zenka i predsjednik Opštine Samir Agović potpisali su  Sporazum  o saradnji u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, poštujući ostvarivanje osnovnih ljudskih prava LGBTI zajednice u Crnoj Gori, stoji na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori. 

ENKO KORAĆ