ZAPOČETA IZGRADNJA MOSTA NA VRBIČKOJ RIJECI – VRIJEDNOST RADOVA 25 000 EURA

Most na Vrbičkoj rijeci

Ovih dana je započeta izgradnja pločastog mosta na Vrbičkoj rijeci u mjestu Podvade. Vrijednost radova je 25 hiljada eura, a sredstva su obezbijedili ministarstvo poljoprivrede i lokalna uprava.

Ukupna investicija sa modernizacijom prilaza i uređenjem kompletnim zemljišta procijenjeno je na oko 50 hiljada eura.

Samir Agović

„U ovoj prvoj fazi, građevinsko preuzeće “Bihor” će izgraditi novi most koji će u potpunosti riješiti veliki problem saobraćanja na ovoj dionici lokalnog puta. Naime, postojeći most je već oštećen u ranijim poplavama a i njegova pozicija i oštra krivina pričinjavali su veliku opasnost za odvijanje saobraćaja posebno u zimskim uslovima. Upravo zbog toga je bio veliki broj saobraćajnih nezgoda. Novi most će imati dvije kolovozne trake i pješački stazu i upravo zbog njegove projektovane pozicije, oštra krivina će biti izbjegnuta pa će se saobraćaj odvijati na potpuno bezbjedan način. Naravno, izgradnja mosta će doprinijeti uređenju prostora oko vjerskog objekta – gasulhane. Koristim priliku da se zahvalim vlasnicima parcela koji su dali veliki doprinos time što su dali saglasnot da se izvode radovi na njihovim parcelama bez ikakve novčane nadoknade. To su Hilmo Adrović zatim bračnom paru Fehimu i Elmazi Adrović kao i Reku Adroviću. Vjerujem da će ovaj primjer nesebičnosti i spremnosti da podrže naše razvojne projekte biti uzor i ostalim građanima naše opštine za buduće infrastrukturne projekte koje planiramo da radimo. Ovdje prije svega mislim na izrađenu potrebu da radimo na širenju koridora naših saobraćajnica, jer imamo gotovo sve lokalne puteve koji su veoma uzani i postoji izražena potreba da se isti šire kako bi se saobraćaj odvijao neometano. Ovo kad kažem mislim prije svega na naše mjesne centre, Vrbica, Trpezi, Godočelje, Tucanje, Koraći, Lagatore, Bor, Dobrodole i pojedini putni pravci na području Savinog Bora kao i Kalica.

U naredoj godini planiramo izgradnju još nekoliko mostova, a priorit će biti izgradnja mosta u mjestu Plandište, za šta je lokalna uprava obezbijedila projektnu dokementaciju i kandidovaće ga kod Uprave javnih radova da se finansira iz kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore. Očekujem takođe da u narednoj godini, završimo rekonstrukciju mosta u Lagatorima kao i jednog mosta na rijeci Tucančići u mahali u MZ Tucanje“, izjavio je za portal radija, predsjednik opštine Samir Agović.

DENIS BOŽOVIĆ