ADROVIĆ: ČUVAM ALDINA MURATOVIĆA OD NJEGA SAMOG, ODBORNIČKO PITANJE DOSTAVIO NAKON ZAKAZANE SJEDNICE

Mehmed Meša Adrović

Povodom reagovanja odbornika Aldina Muratovića od 01.11.2019. godine u vezi dešavanja na 12. redovnom zasijednaju Skupštine Opštine Petnjica, radi pravilne i objektivne informisanosti građana Petnjice i dijaspore reagovao je Mehmed Adrović, predsjednik SO Petnjica.

Reagovanje prenosimo uz cjelosti.

Odbornik Aldin Muratović je svoje “znanje” potvrdio tvrdnjama da je prema Statutu Opštine Petnjica i Poslovniku o radu Skupštine Opštine Petnjica postavio odborničko pitanje.

U Statutu Opštine Petnjica nema odredbama koje regulišu postavljanje odborničkog pitanja, toliko o “znavenom” odborniku.

“Znaveni” odbornik je, iako je nadam se dobro znao da se prema odredbama člana 50 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Petnjica odborničko pitanje postavlja najkasnije 7 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine, odborničko pitanje je u Službi skupštine zavedeno 29.11.2019. godine 4 dana pošto je zakazana sjednica Skupštine opštine Petnjica a 2 dana prije održavanja sjednice, čime je povrijedio citirane odredbe.

Ne ulazeći u motive takvog načina postavljanja pitanja, a poštujući odredbe Poslovnika o radu Skupštine koje su očigledno povrijeđene, odborniku Muratoviću nije dozvoljeno postavljanje pitanja, jer bi tim činom on lično povrijedio Poslovnik na koji se u svojem saopštenju toliko poziva.

Time sam ja njega čuvao od njega samog, da ne bi prekršili Poslovnik.

Odborničko pitanje je u skladu sa procedurom dostavljeno službi koja će blagovremeno odgovoriti i odbornik Muratović će na narednoj sjednici uz poštovanje odredaba Poslovnika dobiti pravo na komentar.

Zlonamjerne su  i netačne tvrdnje da bilo kome a ponajmanje  odborniku predsjednik Skupštine nešto namjerno čini.

Ovim obraćanjem samo pojašnjavam proceduru građanima Petnjice i bihorskoj dijaspori kako je “znaveni” odbornik ne bi dovodio u zabludu.

Ovim reagovanjem stavljam tačku na dalju polemiku.

U cilju razumijevanaj u prilogu dostavljamo izvod iz Poslovnika o radu SO-e Petnjica sa naznačenim članovima kao i kopije Saziva sjednice i datum prijema Odbrničkog pitanja koje je postavio odbornik Muratović.

                                                             Odborničko pitanje

Član 49

Odbornik ima pravo da postavi odborničko pitanje predsjedniku Opštine, Predsjednik Skupštine, glavnom administratoru, starješini organa lokalne uprave i rukovodiocu javne službe čiji je osnivač Opština.

Odborničko pitanje može se odnositi samo na pitanja iz nadležnosti rada organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština.

Član 50

Odbornik može da postavi najviše dva odbornička pitanja po sjednici.

Odborničko pitanje postavlja se u pisanoj formi i dostavlja Službi Skupštine najkasnije 7 dana prije dana održavanja sjednice.

Odborničko pitanje treba da bude jasno formulisano.

Služba Skupštine je dužna da odborničko pitanje, u roku od dva dana, dostavi organu odnosno službi koja je nadležna za davanje odgovora.

Starješina organa – službe dužan je da odgovor na odborničko pitanje u pisanoj formi dostavi Službi Skupštine najmanje 3 dana prije početka rada sjednice.

Služba Skupštine je dužna da pisani odgovor na odborničko pitanje dostavi odborniku najkasnije 2 dana prije početka rada sjednice.

ALDIN MURATOVIĆ: DANAS SE U PETNJICI UNIZIO I POGAZIO LOKALNI PARLAMENT