BURNA SJEDNICA SO PETNJICA: ODBORNIČKA PITANJA POSVAĐALA VLAST I OPOZICIJU

U trajanju od oko 20-tak minuta, danas je završena 12. redovna sjednica SO Petnjica na kojoj je prisustvovalo 24 odbornika, a odsutno je bilo sedam. Na dnevnom redu su bile četiri tačke od kojih su prve tri jednoglasno usvojene.

Na samom početku sjednice, predsjednk SO Mehmed Meša Adrović je konstatovao da je Irma Osmanović podnijela zahtjev da će u buduće funkciju odbornika vršiti kao nezavisni odbornik.

Podjsećanja radi, još ranije je portal Radija Petnjica pisao o tome kako će odbornik Irma Osmanović napustiti klub SD i nastaviti da obavlja funkciju odbornika kao nezavisni odbiornik.

Takođe, na današnjoj sjednici je konstatovana ostavka Mijaza Muratovića u ime SDP a umjesto njega, odborničku funkciju će vršiti Selma Adrović. Kod četvrte tačke dnevnog reda i poslednje, odbornička pitanja, uslijedila je polemika između predsjednika SO Adrovića i odbornika iz BS, Aldina Muratovića.

Naime, Muratović je tvrdio da je povrijeđen poslovnik i tražio je da se prestane sa tom i takvom praksom i da se njemu omogući da postavi odborničko pitanje. Od strane predsjednika SO Mehmeda Adorvića je dobio pojašnjenje da je samo jedno odborničko pitanje, od strane odbornika Kršića, dostavljeno u skladu sa procedurom i poslovnikom a sva ostala su došla sa zakašnjenjem, ali će se njihovo razmatranje uzeti na prvoj sledećoj sjednici SO.

U proceduralnoj reakciji, Aldin Muratović je istakao da je on odborničko pitanje dostavio u skladu sa poslovnik i statutom na vrijeme dostavio odborničko pitanje.

„Ne vidim razlog zašto ste ovo moje pitanje izostavili kao i pitanje Elze Duraković koje sam ja lično dostavio skupštinskoj službi. Doduše, toga dana, niti sekretar skupštine, niti administrativno radnik koji rade u službi, nijesu bili na svojim radnim mjestima. Zvao sam koleginicu iz službe koja mi je rekla da pitanje ostavim na stolu. Ovdje se ne radi o tehničkom razlogu već o razlogu političke prirode“, istakao je za govornicom Aldin Muratović u proceduralnom reagovanju.

Sekretar skupštine je, Adis Duraković, odgovorio je odborniku Muratoviću da pitanje nije postavljeno u vremenski predviđenom roku. Nakon toga, došlo je do polemike na relaciji odbornika Muratovića i predsjednika SO Adrovića. U raspravi se umiješao i predsjednik opštine Samir Agović tvrdeći da je uvijek spreman da odgovara na postavljena pitanja i da bi rado odgovorio i na pitanju odbornika Muratovića ukoliko dozvoli predsjednik SO.

Međutim, predsjednik SO nije želio da dozvoli da se postavi pitanje pravdajući da poštuje poslovnik. Odbornik Albin Ćeman je takođe proceduralno reagovao i nadovezao se na kritike odbornika Muratovića pravdajući time što njegovo odborničko pitanje predsjedniku SO i predsjedniku opštine a vezano za javni prevoz, koje je postavio skoro prije godinu, još nije dobio odgovor.

„To govori o radu organa naše opštine koji bi trebali prvi da budu primjer kako se poštuje poslovnik i statut a ne da se krši. Meni se skupštinski materijali dostave dan ili dva prije održavanja sjednice. Znate da ste dužni da dostavite barem nedjelju dana prije“, istakao je između ostalog odbornik Ćeman.

Na kraju sjednice, slušaoci nijesu imali priliku da čuju jedno jedino postavljeno pitanje, odbornika Kršića a odbornik Muratović je uzaludno molio da se omogući da postave pitanja.

DENIS BOŽOVIĆ