OBJAVLJENA MONOGRAFIJA “DOBRODOLE”

Monografija "Dobrodole"

Ovih dana iz štampe je izašla monografija ,,Dobrodole”, autora Munira K. Šabotića u izdanju NVU ,,Džematlije džemata Dobrodole”.
Monografija je štampana na 720 strana, ilustrovana sa 506 slika (od kojih 100 u koloru).

Monografija ,,Dobrodole” obuhvata teme:
– Uvod
– Opšte karakteristike regije Bihor
– Tucanje kolijevka Šabotića
-Dobrodole
– Opšte karakteristike sela
(položaj i granice, geološki sastav i oblici reljefa, klima, voda i biogeografski podaci)
– Prošlost Dobrodola i okoline
– Stanovništvo Dobrodola (demografija, porodična stabla: Klica, Ligonja, Šabitića, Ličina, Golja, dobrodolskih Kurpejovića i Kočana,
– Privredne prilike
– Obrazovanje, kultura i sport
-Kuće i zgrade
– Porodica, običaji i narodno stvaralaštvo
– Legende i anegdote
– Prilozi
– Izvodi iz recenzija
Porudžbine na broj +381640552220