BIHORSKI ĆILIM PREDSTAVLJEN U TIVTU

Bihorski ćilim predstavljen u Tivtu

U Tivtu je 15. oktobra  održan sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Zajednice opština Crne Gore (ZSO).  Zajednički savjetodavni odbor između Komiteta regiona EU i Crne Gore formiran je odlukom Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i EU. Glavni cilj osnivanja je promovisanje dijaloga i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti EU i lokalnih vlasti Crne Gore.

Na poziv organizatora, učešće na ovom sastanku je imao predstavnik opštine Petnjica,  Dr Ismet Latić, koji je kao autor, prezentovao projekat: Valorizacija bihorskog ćilima, koji je predstavljen u okviru tematske sesije: Da li postoji potreba za ručnom izradom? Uloga proizvodne industrije u lokalnom ekonomskom razvoju. Ovo je bila još jedna prilika da se prezentuju, do sada realizovane i planirane aktivnosti ovog projekta, kao i mogućnosti daljeg unapređenja i razvoja projekta, ali i posebna promocija Bihora, opštine Petnjica i potencijala koje imamo i koji nas čine posebnim i atraktivnim. Učešće na ovakvom skupu je još jedna potvrda da je ovaj projekat pripreman i implementiran na jako kvalitetan način i da imamo dobru praksu koja je interesantna ne samo za Crnu Goru nego i za region.

U okviru ove sesije pored prezentacije projekta Valorizacija bihorskog ćilima, prezentacije su imali i Dr Velibor Mačkić profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, kao i Predrag Mitrović predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore. Sastanku su prisustvovali i  Ambasador Aivo Orav šef Delegacije EU u Crnoj Gori i Aleksandar Drljević glavni pregovarač Crne Gore sa EU.