SASTANAK LOKALNE UPRAVE I MINISTARSTVA RADA: STRATEGIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Danas je u Petnjici, održan sastanak lokalne uprave i predstavnika ministarstva rada i socijalnog staranja. U ime ministarstva sastanku je prisustvovao Đorđo Borović i šef tima Meri Lorenčić, a u ime lokalne uprave predsjednik opštine Samir Agović, potpredsjednik Muslija Kalić, glavni administrator Mirsad Ćatović i šef kancelarije za mlade dr Nermina Nena Muratović.

Sastanak je bio posvećen programima EU u Crnoj Gori za zapošljavanje, obrazovanju i socijalnu zaštitu.

“Cilj projekta “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”,  je podsticanje razvoja lokalnih inicijativa za zapošljavanje i povećanje tržišta rada i zaposlenosti. Dogovorili smo se kako i na koji način da se formira tim koji bi se bavio ispitivanjem tržišta na sjeveru Crne Gore.

Biće ukljućeno nekoliko subjekata od strane lokalnih i državnih organa ali i drugih partnera – privatnih preduzetnika i predstavnika drugih organizacija. Ostavili smo mogućnost da se uradi lokalna studija za razvijanje strategije zapošljavanja. U okviru ovog projekta, iznaći će se mogućnost da se i nekoliko ljudi sa našeg područja obrazuje, a fokus će biti da se osposobe mladi ljudi da rade na izradi projekata za povlačenje sredstava iz IPA fondova. Zavod za zapošljavanje Crne Gore je jedan od partnera kao i ministarstvo rada, a ciljne grupe su socijalni partneri, nevladine organizacije, centri za socijalni rad, obrazovne institucije”, istakao je predsjednik opštine Samir Agović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ