DELEGACIJA UNDP POSJETILA PETNJICU


Danas je Opštinu Petnjica posjetila delegacija UNDP na čelu sa Danielom Gašparíkovom, stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori.

Njih je, u srdačnom i otvorenom razgovoru, primio predsjednik opštine Samir Agović sa saradnicima. Gašparikova je, nakon sastanka izjavila za portal Radija Petnjica da je ovo prva posjeta sjeveru Crne Gore i Petnjici za pet mjeseci kako je imenovana za stalnog predstavnika UNDP.

Ona je istakla da je sa predsjednikom opštine razgovarala o tekućim kao i budućim oblicima saradnje koji su za dobobit građana Petnjice.

„Konkretno, sa Opštinom Petnjica već sarađujemo na uspostvljanju i pružanju socijalnih servisa, posebno za stariju populaciju. Iz razgovora sa gradonačelnikom i predstavnicima opštine, uvidjela sam da su ovi naši zajednički servisi koje pružamo u centru, doprinijeli ne samo unapređenju građana u smislu dnevnih toplih obroka koje tamo imaju, već i u pogledu zapošljavanja i stvaranja novih prilika za radna mjesta. Razumjela sam da je jedan od najvećih izazova za samu Petnjicu migracije, tj.napuštanje stanovništva. Sa predstavnicima opštine smo razgovaralI o uspostavljanju nekih tačaka saradnje posebno u dijelu ekonomskih prilika a posebno ono što bi doprinijelo razvoju ugrožene populacije poput mladih i žena. Ovo je naš prvi razgovor i na samom smo početku, nadam se da ćemo u budućim razgovorima i kako se bude saradnja nastavljala, biti u mogućnosti da konkretizujemo saradnju“, istakla je stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, Danijela Gašparikova za portal radija neposredno nakon sastanka sa čelnim ljudima opštine Petnjica.

Samir Agović, predsjednik opštine je istakao da je bila izvanredna prilika da se sa predstavnicima UNDP-a razgovara o socijalno-ekonomskom ambijentu opštine istakavši da su poseban akcenat stavili na mlade i žene.

„Predstavnici UNDP-a su dobro razumjeli naše prilike i naravno, izrazili su spremnost da pruže podršku novim razvojnim projektima na području naše opštine. Takođe je ovo bila prilika da se zahvalim za podršku i saradnju koju smo imali kroz ranije projekte. Tu prije svega mislim na osnivanje klastera za poljoprivrednu proizvodnju i za pružanje podrške za izgradnju objekta za državne organe. Tu mislim na Centar za socijalni rad koji svoju djelatnost u ovom objektu obavlja i pruža novu uslugu, posebno za naše stara i ugrožena lica a to je dnevni topli obrok koji imaju u ovom objektu. Uvijek izazovno razgovarati sa predstavnicima UNDP-a jer je to organiazcija koja itekako vodi računa o socijalno ugroženim kategorijama pa smo tako pomenuli sve kategorije koje su prisutne u našoj sredini, u našem društvu i ubijeđen sam da ćemo kroz period koji će doći, imati još plodniju saradnju. Cijenim da su oni iskazali veliko interesovanje za konkretnu aktivnost koju imamo koja se tiče žena na selu, koja se tiče mogućnosti da ekonomski osnažimo žene i da je naš projekat valorizacije bihorskog ćilima jako interesantan za podršku koju bi eventualno mogli očekivati od UNDP-a ali to je i naša obaveza da sa Zavodom za zapošljavanje osmislimo kako je moguće djelovati u tom pravcu ali sam ubijeđen da su prijatelji iz UNDP-a potpuno razumjeli našu situaciju. Svakako, dotakli smo se teme migracije stanovništva i tu smo takođe u prilici da sagledamo mogućnosti kako tom izazovu odgovoriti u narednom periodu. Zajednička konstatacija je da mladima i posebno ljudima koji su u tom dobu, da su sposobni obavljati radne aktivnosti, treba pružiti šansu da ostanu na ovom prostoru a naša šansa za poljoprivredu i turizam je velika mogućnost da uradimo to što potrebno sa lokalnog i državnog nivoa i, naravno, prijatelji iz međunardnih organizacija“, izjavio je Agović nakon sastanka u svom kabinetu sa predstavnicima UNDP-a za Crnu Goru.

DENIS BOŽOVIĆ