NVO “CENTAR ZA SEOSKI RAZVOJ” PREDSTAVIO PROJEKAT: POSAO BEZ BARIJERA U “RADMANČICI MILCH”

Kenan Rastoder i Enver Rastoder na predstavljanju projekta "Posao bez barijera u ruralnom području

Juče je održana prezentacija o projektu “Posao bez barijera u ruralnom području”, koji realizuje AGRO-KOOPERATIVA “Radmančica Milch” Petnjica u saradnji sa NVU “Centar za seoski razvoj” Petnjica, a koji je podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Ovom prilikom je Enver Rastoder, u ime NVU “Centar za seoski razvoj” Petnjica, predstavio projekat i sve planove vezane za relizaciju projekta.​

“Riječ je o projektu koji zapošljava lica sa tjelesnim oštećenjem ili sa invaliditetom. U ovom projektu biće zaposleno šest lica. Obavili smo razgovore sa zavodom, a Rejhan Ramčilović, zaposleni u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, filijala Petnjica, preuzeo je i radi na tom polju. U ovom projektu, pored šest lica koja su planirala da budu zaposlena, angažovana je Nela Muratović kao psiholog.​ Lica koja su na obuci tri mjeseca, dobijaju 114 eura preko primanja koja imaju. Nakon tri mjeseca, bruto plata je 500 eura.​ Projekat traje devet mjeseci, a nakon toga, dvoje zaposlenih ostaje i zasniva radni odnos.” naveo je Enver Rastoder.

Prezentaciji su prisustvovali, između ostalih, Kenan Rastoder ispred AGRO-KOOPERATIVE, Rejhan Ramčilović, zaposleni u Zavodu za zapošljavanje, Nela Muratović, psiholog na projektu.

Ovim putem, koordinatori projekta su pozvali sve zainteresovane da se jave i čim prije počnu sa radom.

LION HODŽIĆ