SASTANAK PREMIJERA MARKOVIĆA SA NVO: SARADNJA VLADE I NVO – KLJUČ RAZVOJA CG DRUŠTVA

Duško Marković

U skladu sa strateškim opredjeljenjem Vlade da na transparentan i inkluzivan način sprovodi politike koji vode ostvarenju ključnih ciljeva našeg društva, prije svega onih usmjerenih na unapređenje kvaliteta života svojih građana, te jasne odlučnosti da u tom procesu osnaži saradnju i partnerstvo sa nevladinim organizacijama, Generalni sekretarijat Vlade organizuje okrugli sto na temu: „Saradnja Vlade i nevladinih organizacija – ključ razvoja crnogorskog društva“ .

Okrugli sto će se održati u ponedjeljak, 23. septembra 2019. u sali Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 14:00 sati.

Tom prilikom, predsjednik Vlade, gdin. Duško Marković, sa članovima Vlade, razgovaraće sa predstavnicima nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore o prioritetnim politikama Vlade usmjerenim na sjeverni region, ostvarenim rezultatima i daljima planovima, kao i o aktuelnim izazovima i načinima za njihovo prevazilaženje.

Imajući u vidu jasnu opredijeljenost Vlade da, u partnerstvu sa organizacijama civilnog sektora, razvija Sjever Crne Gore, pozivamo vas da učestvujete na pomenutom okruglom stolu.
Takođe, cijeneći specifičnosti sjevernog regiona, pozivamo nevladine organizacije da predlože teme za razgovor sa predsjednikom Vlade.

Potvrdu učešća na okruglom stolu, kao i predlog tema za diskusiju, potrebno je dostaviti najkasnije do srijede, 18. septembra 2019. godine, putem  [email protected].me.