PROMOVISAN PROJEKAT “UJEDINJENI PROTIV ZAGAĐENJA”

Ujedinjeni protiv zagađenja

Juče je u Petnjici održana promocija projekta “Ujedinjeni protiv zagađenja” koji opština Petnjica realizuje u partnerskom odnosu sa opštinom Đakovica.

Cilj promocije je upoznavanje javnosti sa projektnim aktivnostima kao i realizovane aktivnosti.

Projekat je podržan i finansira se sredstvima EU u okviru prekogranične saradnje IPA2 komponenta.

U okviru ovog projekta, opština Petnjica i Centar za regionalni razvoj iz Rožaja su partneri sa crnogorske strane dok su sa kosovske opština Đakovica i “Let`s do it Peja”, NVO iz Peći.

“Projekat je iz oblasti zaštite životne sredine i u okviru njega su planirane niz aktivnosti. Planirano je da se kod nas urade transfer stanice, da se mapiraju sve divlje deponije na području naše opštine i da se većina tih deponija izvrši sanacija, kao i da se na ruralnom području opštine uspostavi deset novih punktova za prikupljanje otpada. Takođe je planirano da uspostavimo transef stanicu na našoj teritoriji u okviru koje je planirano da se instalira presa kako bi se stvorile pretpostavke za selektivnim prikupljanjem otpada”, istakao je za portal radija Ismet Iko Latić kooautor projekta.

Projekat traje 24 mjeseca a vodeći aplikant je opština Đakovica dok je projektni koordinator sa crnogorske strane Almir Šutković, direktor Centra za regionalni razvoj iz Rožaja.

DENIS BOŽOVIĆ