FONDACIJA “PETNJICA – NEW YORK”: STIPENDIJE ZA TRI STUDENTA IZ BIHORA

Fondacija Petnjica New York

Fondacija Petnjica New York, na svom redovnom zasijedanju Izvršnog odbora odlučila je da, u cilju saradnje i pomoći  zavičaju, ove godine stipendira jedan broj studenata iz Pednjice u skolskoj 2019/20.god.

Riječ je o stipendiranju tri redovna studenta koji ce nastaviti studije na fakultetima u Crnoj Gori.

 “Ovo je samo još jedna u nizu pomoći svom zavičaju za dobrobit svih nas, a za ovaj projekat, biće zadužen da koordinira Enver Rastoder u ime NVU Centar za seotski razvoj Petnjica, sa kojim će  Fondacija planira da i u narednom periodu  proširiti svaki vid saradnje”, istakao je  Adem Rastoder predsjednik Fondacije Petnjica New York.


“Zahvaljujem se Fondaciji što je prepoznala ovu dobru ideju i uključila se u podršci studenata sa ovog područja a svjesni smo da je pomoć potrebna značajnom broju. Zadovoljstvo je što sam dio i ove akcije i vrlo rado ću učestvovati u svim akcijama koje su od interesa za naše građane a sa posebnim osvrtom na malde gneracije za koje smatram das u budućnost ovog kraja”, istakao je Enver Rastoder.

DENIS BOŽOVIĆ