VELIKA DONACIJA ŠKOLI U PETNJICI ZK “BIHOR” IZ LUKSEMBURGA I SAMIRA AGOVIĆA IZ NORVEŠKE

Donacija ZK Bihor

Zavičajni klub Bihor iz Luksemburga, donirao je Sredjoj mješovitoj školi u Petnjici, školski inventar – 196 jednosed klupa, 196 stolica i tri katedre, kao i četri projektora.

Uz ovaj školski inventar, takođe je donirao i finansijsku pomoć u iznosu od 2.000 eura za kupovinu minibusa za prevoz učenika kao i 100 eura kao novčana nagrada najboljem učeniku u generaciji 2018/19. školske godine.

Muhamed Adrović

Direktor škole, Muhamed Adrović se zahvalio na donacijama i istakao da će one doprinijeti poboljšanju uslova za rad učenika i nastavnika. Adrović se takođe zahvalio i Samiru Agoviću, Bihorcu koji živi i radi u Norveškoj, koji je donirao 10 lap-top računara.

“Koristim priliku da se zahvalim našoj cijenjenoj dijaspori i ova donacija je veoma značajna kako za učenike i nastavnike tako i za cjelokupni nastavni process koji će se u mnogome olakšati”, istakao je direktor škole, Muhamed Adrović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ