NEMOGUĆA MISIJA: SAOBRAĆAJ PREKO LJEŠNICE ČESTO U KOLAPSU

saobraćaj na putu Petnjica - Bioča

Radovi na putnom pravcu od Petnjice do Berana i obustava sobraćaja, preusmjerila je vozače da koriste putni pravac preko Lješnice. Međutim, uzak put sa rijetkim proširenjima, kamioni sa asfaltnom masom, često dovode do zastoja i zakrčenja u saobraćaju.

Nekada kratku obustavu u saobraćaju izaziva i miniranje u kamenolomu u neposrednoj blizini Lješnice. Obično kolonu sačeka jedan od radnika Bemax-a koji onima na čelu saopšti da se mora sačekat 10-tak do 15-tak minuta jer se izvode minerski radovi.

Ta informacija se brzo prenese do kraja kolone ma koliko ona bila dugačka. Kratki prasak – eksplozija, jedva osjetno podrhtavanje i oblak prašine i već nakon nekoliko minuta, saobraćaj se pusta uz probleme zagušivanja jer se već stvorila poprilično dugačka kolona iz oba pravca.

D.BOŽOVIĆ