NASTAVLJENI RADOVI NA TORINAMA: OTKRIVENI DO SADA NAJBOLJE OČUVANI OSTACI KUĆE

Lutovac na arheološkom nalazištu Torine

Stručni tim Polimskog muzeja iz Berana nastavio je sa radovima na sistematskom arheološkim istraživanju praistorijskog naselja koje se nalazi na lokalitetu Torine u Radmanskoj klisuri.

„Već nekoliko godina Poliski muzej u kontinutitetu otkriva djelove naselja nekadašnjeg praistorijskog naselja koje je najvjerovatnije bilo sezonskog tipa. I pored toga, kuće se jasno uočavaju na osnovu podnice koja je rađena od zapečene zemlje na kojoj se po pravilu nalaze koštane kamene alatke i djelovi kemaričkih posuda. Otkrivena je kuća dimenzija 6 X 4 metra koja se detaljno čisti jer je do sada najbolje očuvana i reper nekadašnjeg naselja. U slojevima na podu nađeni su fragmenti bušenih kamenih sjekira, fragmentovani i cijeli keramički sudovi kao i alatke rađene od kosti životinja i jelenskih rogova“, istakao je za portal radija Predrag Peđa Lutovac, arheolog iz Berana i dodao da je istraživanjima obezbijeđen veliki broj arheoloških predmeta a dio ukupnog materijala je dobra osnova za formiranje zavičajnog muzeja u Petnjici.

DENIS BOŽOVIĆ