STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPŠTINE PETNJICA USKORO PRED ODBORNICIMA

Samir Agović, predsjednik Opštine Petnjica

Strateški plan razvoja za opštinu Petnjica 2019/25. je na javnoj raspravi. Nakon završetka javne rasprave naći će se pred odbornicima loklanog parlamenta.

“Izradom ovog dokumenta, opština Petnjica je stvorila pretpostavke za budući planski razvoj i ulaganja i vjerujem da će sve ono što je predviđeno ovim ključnim dokumentom biti realizaovano u najvećoj mogućoj mjeri. Sam dokument predviđa dalji razvoj infrastrkture, kako saobraćajne, komunalne tako i društvene. Zatim, ovim dokumentom je predviđeno kako i na koji način treba koristiti postojeće resurse. Nije ovim dokumentom zaboravljen sport, kultura kao ni socijalni aspekt za život ovdašnjih ljudi. Jednom riječju, ovo je sveobuhvatni dokument koji je prvi takve vrste. Uz usvojeni prostorni plan u potpunosti je zaokružena vizija razvoja naše sredine na srednjoročni period, što samo po sebi znači mnogo.Na nama je da ga realizujemo i da poštujemo sve ono što je kroz ova dva fundamentalna naučna i stručna akta postavljeno”, istakao je predsjednik opštine Samir Agović.

DENIS BOŽOVIĆ