SLOŽNO ZA IZGRADNJU GASULHANE U DONJOJ VRBICI

Gasulhana u Donjoj Vrbici

Za izgradnju gasulhane, prvog namjenskog objekta u Donjoj Vrbici, mještani su se samoinicijativno organizovali. U Luksemburgu je formiran i pododbor za izgradnju.

Nedavno je za opremanja gasulhane iz Luksemburga stigla vrijedna donacija – stolovi i stolice.

“Moramo iskazati zahvalnost firmama Raisenbus Montenegro i Gagi Toursu čijim autobusima smo transportovali inventar do zavičaja. Nije ovo prvi put da menadžment ovih firmi samoinicijativno se ponudi i na taj način daju doprinos akcijama koje se organizuju u zavičaju. Uvijek su nam na usluzi, bilo li da doniraju ili da pruže usluge transporta i na tome im neizmjerno hvala. Gagi tors je transportovao stolice a rainsenbus stolove”, istakli su iz pododbora iz Luksembruga za izgradnju u gasulhane u Donjoj Vrbici.

DENIS BOŽOVIĆ