USKORO REALIZACIJA PROJEKTA “AKTIVACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM KROZ SPORT”

Denis Ramdedović

NVO “Lica sa invaliditetom” iz Petnjice kreće u realizaciju projekta “Aktivacija OSI kroz sport”. Cilj projekta, kako je za portal radija rekao predsjedniko NVO Lica sa invaliditetom Denis Ramdedović, je psihološko osnaživanje za samostalni život i socijalizaciju osoba sa invaliditetom, kroz jačanje njihovih kapaciteta i takmičarskog duha.

Posebni ciljevi su prevencija socijalne isključenosti i brže uključivanje OSI u društvene procese iz Petnjice.

Ciljna grupa su osobe sa invaliditetom, koje zbog predrasuda, diskriminacije, nedovoljne motivisanosti ili nedostataka podrške ne žive samostalan život.

Uključivanje OSI u planirane aktivnosti projekta biće od velike važnosti kako za njih tako i za njihove porodice. Indirektnu korist od ovog projekta imaće čitava društvena zajednica.

Novac za ovaj projekat obezbijeđen je iz sredstava opštine Petnjica za projekte nevladinih organizacija.

Prema dostupnim informacijama OSI osoba u opštini Petnjica ima desetak.