BKC PETNJICA: DRUGA GRUPA DJECE U “LJETNJEM OMLADINSKOM KAMPU”

BKC Petnjica - Ljetnji omladinski kamp

Nakon što je prva grupa omladinaca učesnika “Ljetnjeg omladinskog kampa” boravila u Bošnjačkom kulturmom centru u Petnjici i upoznala se sa svojim Bosanskim jezikom, bošnjačkom kulturom i duhovnošću, u Bihor stiže već i druga grupa učesnika kampa upoznajući se sa Bihorom i zavičajem svojih djedova i očeva.

Posjetioci kampa su iz makedonskog grada Skoplja i oni će kao i njihovi predhodnici upiznati  običaje, kulturu i duhovnost zavičaja.