HRONIKA PETNJICE – AGOVIĆ: TENDER ZA KORAĆKI POTOK ZAVRŠEN, 5. AVGUSTA PONUDE ZA REKONSTRUKCIJU CENTRA, PUT DO BERANA DO KRAJA 2019.

Natavak radova na sanaciji Koraćkog potoka
Gost emisije “Hronika Petnjice” bio je predsjednik opštine Samir Agović, koji se osvrnuo na realizovane aktivnosti, i one čija je realizacija u toku.
Samir Agović

Agović se nada brzoj sanaciji i završetku projekta “Koraćkog potoka”jer je tender završen. “Imali smo pritisak od građana da se preprojektuje projekat. Drugi projekat je urađen u donjem dijelu kanala, jer se dobar dio naših građana nije slagao sa onakvim rješenjem, a tiče se da ono nije moglo ambijentalno da se uklopi sa mostom koji je napravljen”, kazao je Agović.

I za rekostrkciju centra Petnjice se očekuje završetak tenderske procedure. Kako je naglasio predsjednik opštine, početak cijele procedure rekonstrukcije ulica otpočeo je još prije dvije godine, ali prilikom izbora izvođača radova utvrđeno je da projektna dokumentacija nije dobra, jer je, kako kaže Agović, nivo vode Popče iznad nivoa pozemnih radova. Prvi Čovjek Petnjici je posebno istakao problem nerazumijevanja vlasnika imovine koja se nalazi u neposrednoj blizine gdje se izvode radovi.
“Očekujemo da se ovh dana završi tenderska procedura oko odabira najbolje ponude za projektovanje i izgradnju samog centra. Očekujem da to konačno bude urađeno kako treba i očekujemo da upravo 5. avgusta bude otvaranje ponuda. Takođe, imamo određene probleme sa određenim vlasnicima. U pitanju je, svakako privatna imovina, i mora se obaviti eksproprijacija. Sve je sada u tome da građani shvate, ukoliko želimo da nešto gradimo, moramo imati i određena razumijevanja”, kaže predsjednik opštine.
Sastanak u Opštini predstavnika CEDIS-a i lokalne uprave

Da su zahtjevi građana uzeti u obzir govori i činjenica da je do sada relizovan veliki broj aktivnosti, kad je u pitanju elektromreža, ali veliki broj tek treba da se realizuje. Lokalna samouprava je uputila zahtjev CEDIS-u za izgradnju elektrane u opštini Petnjica. Takođe, planirana je izgradnja i sedam stubnih trafostanica. Dinamika izvođenja radova zavisi isključivo od raspoloživih sredstava CEDIS-a i njihovih planova.

“Uputili smo prema CEDIS-u zahtjeve u smislu da Petnjica treba da ima i trafostanicu na 35 KV. To je nešto što je za biznis i za razvoj grada veoma važno, a naravno da ćemo raditi i stubne trafostanice. 7 trafostanica je predviđeno da se radi na teritoriji naše opštine. Koja će biti dinamika, zavisi isključivo od raspoloživih sredstava i planova koje CEDIS iz godine u godinu donosi. Očekujem da CEDIS konkretno izađe sa planom aktivnosti i da nam saopšti kada i u kojoj dinamici će biti, ovi zahtjevi koje prema njima imamo, relizovani.”
Put Petnjica – Podvade

Kada je u pitanju putna infrastruktura, radovi na magistralnom putu Petnjica -Berane, odnosno na drugoj dionici, teku zadovoljavajućom dinamikom. Mehanizacije je pojačana, a sve zarad uvjererenja da će, ukoliko vremenskim uslovi budu pogodni, radovi biti završeni do kraja godine. A kada je u pitanju put Bioča – Petnjica, očekuje se zaključivanje ugovora za izradu tehničke dokumentacije.

“Izvode se radovi na ovoj dionici od Police prema Beranama u zaista velikom intezitetu. Mehanizacija je pojačana na samoj trasi puta i imamo uvjeravanja da će do kraja godine, ukolike vremenske prilike budu povoljne, biti završena ova dionica puta. Kada je u pitanju put Bioča – Petnjica, ovih dana treba da se objavi i da se zaključi ugovor sa najboljim ponuđivačem za izradu tehničke dokumentacije za put Bioča -Petnjica”, saopštio je Agović.
Da lokalna samoupravda ulaže i u kulturu, govore realizovanje aktivnosti i aktivnosti čija je realizacija u toku. Bihorsko kulturno ljeto je prilika da se ostvare svi ciljevi, a sve sa željom da se očuva identitet Bihora, afirmiše kulturno nasleđe i svi oni koji su dali nemjerljiv doprinos u polju kulture.
“Afirmišemo naše kulturno nasleđe, afirmišemo mlade stvaraoce, afirmišemo ono što je, kada je u pitanju Bihor, najvažnije, a to je da afirmišemo naše velikane koji su dali nemjerljiv doprinost u polju kulture i književnosti, jer se radi o jednoj izuzetnoj plejadi naših ljudi, koji su ivdje, ali i u drugim sredinama pokazali da je književnost ta koja nije strana našim ljudima, da je ta književnost itekako prepoznata i od naše publike, i od kritične publike, i od lajičke publike. Sama činjenica da je ovdje došao veliki broj poznatih ljudi, da smo prije nekoliko imali priliku da naša publika upozna Ibrahima Hadžića. Takođe, tokom ove godine, ali i tokom prethodnih godina, veliki broj ljudi je došao u Petnjica i sama činjenica da dolaze tako značajne ličnosti, dovoljno govori da Bihorsko kulturno ljeto jeste privlačno i za njih. Sve što se relizuje u toku Bihorskog kulturnog ljeta, pomaže u očuvanju i afirmaciji kulturnog nasleđa, i u tom pogledu, siguran sam da smo napravili mnogo toga”, smatra Agović.
Da Petnjica prati trendove govori činjenica da su sve češće prilike kad Bihorci imaju priliku da isprate pozorišne predstave i filmska ostvarenja koja su popularna, ne samo u Crnoj Gori, nego i u zemljama bivše Jugoslavije.
“Imamo i sadržaja koje se tiču pozorišnih predstava i projekcije filmova. Iz godine u godinu sve je više takvih sadržaja. Toliko je sadržaja da je to za svaki respekt. Ali ne samo u okviru Bihorskog kulturnog ljeta, nego se trudimo da imamo kulturne sadržaje i nakon završetka Bihorskog kulturnog ljeta, a to upotpunjujemo sa filmskim projekcijama i pozorišnim predstavama”, dodao je između ostalog predsjednik opštine.
Još jedan od trendova koji su Bihorci sa zadovoljstvom prihvatili, jesu brastvenički skupovi. Pored učvršćivanja brastveničkih veza, ovi skupovi djeluju na više polja.
“Ono što su nekada bili tradicionalni vašari, danas su to brastvenički skupovi. Veliki broj naših građana iskoristi tu priliku za međusobno povezivanje, upoznavanje i naravno, tu se stvaraju nove ideje. Posebno se stvaraju ideje kada je u pitanju infrastruktura i potrebe mještana. Na skupovima bilo kojeg bratstva, kandiduju se ideje,a to daje efekat za razvoj naše opštine. Takođe, motiviše mlade ljude da se međusobno upoznaju”, rekao je Agović.
LION HODŽIĆ