PRIJAVA BORAVKA TURISTA U KANCELARIJI TO PETNJICA

Zgrada Opštine Petnjica

Turistička organizacija Petnjica obavijestila je građane da prijavu boravka u opštini Petnjica, mogu izvršiti u kancelariji TO Petnjica svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Kancelarija se nalazi u administrativnoj zgradi opštine.