„OD BEŠIKE DO KABURA – Život i običaji Bošnjaka“ NARODNE UMOTVORINE

“OD BEŠIKE DO KABURA - Život i Običaji Bošnjaka.

Poslovice i izreke
Još kao djeca, dok nijesmo mogli da razumijemo značenje i pouku iskazanu poslovicom, pamtili smo izgovorene riječi, a vremenom bi nam se „kazalo samo!“

Shvatali bi smisao izrečenog i znali da je bolja pravda od nepravde, poštenje od nepoštenja, znanje od neznanja, sloboda od robovanja.

Pored ostalog, poslovice nas uče da je junaštvo (gaziluk) vrlina, a kukavičluk mahana („Junak umire jednom, a kukavica sto puta“), da biti bogat ne znači i biti dobar („Kod bogata na glas, a kod sirimaha na čast“), da „Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe,“ te da se ne isplati lagati („U laži su kratke noge“).


Na vrijeme smo naučili da „Bez muke, nema nauke“ i da „Lijepa riječ gvozdena vrata otvara.“

Latif Adrović Starkin