FENOMEN: U CRNOJ GORI SMIJETE BITI SVE, SAMO NE CRNOGORAC

MonteKeln

Crnogorsko-njemačko udruženje “MonteKöln” u svomautorskom tekstu ukazuju na  anomaliju u Crnoj Gori u vezi sa slobodom i pravom čovjeka da bude ono što jeste i želi, te upornih pokušaja grupe ljudi da omalovaže sve što predstavlja Crnu Goru.   Tekst objavljujemo integralno.

Za Crnu Goru neki kažu da je demokratska država, neki građanska, neki srpska, bosanska, ali da, prema nikako nije crnogorska.
U Crnoj Gori je dozvoljeno sve, savremeno društvo, moderna shvatanja, svjetski trendovi, sve je na savršenom nivou, samo pravo glasa ravno nuli, a kada je o izjašnjavanju pojedinca riječ.
Bez ikakvog problema se možete izjasniti kao Srbin, kao Bosanac, kao Hrvat, Albanac, ali kao Crnogorac, još ako ste pri tome islamske vjeroispovijesti, e to neće da može, to se mora prokomentarisati!!!

Valjda se zna da nijesu Crnogorci stvorili Crnu Goru već je ona stvorila njih?! Tek posle su se nadograđivali. Crna Gora je vremenom u svoja njedra primala nove ljude ne dirajući im ni u vjeru ni u obicaje, jer to je lična stvar svakog pojedinca i ne bi trebalo biti političko pitanje. Što, složićete se, kod nas i nije slučaj.Tražila je samo i jedno, a to je odanost. Za nju su svi oni njeni, Crnogorci. Fakat je da ne razumiju svi jednako taj pojam. Za neke su Crnogorci samo pravoslavci (to su oni sto misle da im je đed ostavio tapiju na crnogorstvo), za neke su to zapravo Srbi, neki bi se zakleli da nijesu no Hrvati itd. Sad što neki to neće, ne mijenja činjenicu da Crna Gora može bit građanska samo ako njeni nastavatelji nose njeno ime – Crnogorci, kako je oduvijek bilo. Niko nikome ne brani da se osjeća kako se osjeća, da njeguje svoju tradiciju, ali ne može na osnovu toga tražiti privilegije.

Musliman crnogorac, ni pod razno!
Često se pitamo šta im je, čemu toliko nepoštovanje Crne Gore kao zemlje, rodne grude, ne misleći u tom slučaju na političke i razne slične družine, na zemlju konkretno, šta je zemlja skrivila. Politika je promjenljiva, ali zemlja u kojoj je neko rođen nije, šta tu ljudima nije jasno?!

Jednom prilikom smo slušali izlaganje jednog velikog pripadnika jedne grupacije, da'l iz nerazumijevanja ili možda nije napamet naučio što treba kazati, da Amerikanac ne može biti Mađar, već Amerikanac, tako veli i mi, ne možemo biti Crnogorci, već smo Bosanci. Slušajući se moglo zaključiti jedno, da je sam sebe demantovao, na nama je samo da se složimo s njim, sam je sve rekao…!

Zaboli, zaista ponekad! Kada vam neko ničim izazvan kaže, to kako se ti osjećaš je pogrešno, ja ću te naučiti, ti Crnogorac Musliman ne možeš biti, to što si ti tu rođen, a koga to zanima jadan ne bio, od sad ćeš biti, – pa ti navede ono što je njemu neznavenom nametnuto..Igrom slučaja znamo i mišljenje Bosanaca na ovu pojavu, oni to sarkastično dočekuju, nije velika razlika ni sa ovim drugima, što k Beogradu vuku, ali oni nijesu svjesni da će ih ti ljudi gledati drugačije, samim tim što vide da ni svoje ne poštuju, kako bi njihovo?!

Međutim, široko je polje, samo da se nauči poštovati i drugačije mišljenje, drugačije izjašnjavanje, samo da nas pušte da se osjećamo kako mi želimo, da nam ne skaču za oči što “c” spomenemo, a o Crnogorac da i ne pominjemo. Mi pojedini ne možemo da se šaltamo po potrebi nekog tamo centra, za nas nema naređenja, dozvolite nam da budemo ono što smo bili i prije, ono što su bili naši preci.

Ne očekujemo da svi moraju dijeliti naše mišljenje, ali po našem mišljenju izjasniti se kao Musliman Crnogorac nije ništa novo, novo je sve ovo ostalo što sad imamo u ponudi, nema u ovoj priči mjesta trendovima, to je tako kako je i neće se promijeniti, ako eto stavite drugu neku kapu. Ali poštovanje s naše strane će uvijek biti prisutno, bez obzira dijelimo li mišljenje sa nekim ili ne.
Mi poštujemo sve, svako ima pravo da se osjeća kako želi, da se izjašnjava po svojem nahođenju, jedino što mi želimo je da se ne zloupotrebljava svaka naša izgovorena  ili napisana riječ, a kada je u pitanju imenica Crnogorac. Ako već svi traže da budu poštovani, onda po automatizmu trebaju i oni poštovati druge.
Toliko malo nas ima, pa kad se još izdijelimo, neprijatelj se čini mi se samo naslađuje, nije mu ni za zamjeriti, toga trebamo biti svjesni. Mjesto da se svi složimo, čuvamo i tako ujedinjeni krenemo k Evropi, mi kud ko…
Demagogije nikad više, pameti sve manje…! Vječna je Crna Gora!

Crnogorsko njemačko udruženje MonteKöln