AGOVIĆ: SANIRAMO PUTEVE OŠTEĆENE VODOM, LAKŠE DO IZLETIŠTA

FOTO VIJESTI: Sječa izazvala erozije, putevi uništeni

U toku protekle sedmice lokalna uprava je radila na sanaciji lokalnih nekategorisanih putnih pravaca na teritoriji opštine. Ovi putni pravci su oštećeni zbog obilnih kiša.

Kako je istakao za portal radija predsjednik opštine, Samir Agović, prioritet su dali MZ Azane i dijelom MZ Tucanje.

Samir Agović

“Proteklih dana mehanizacija je na terenu i sanira putne pravce, a naša namjera je da pomognemo lokalnom stanovništvu, a poseban akcenat je stavljen na izletište Vrševska brda, gdje očekujemo da ćemo uskoro imati tradicionalnu manifestaciju, pa nastojimo da svim posjetiocima omogućimo da dođu lakše do ovog atraktivnog mjesta. Naravno, nastavljamo da saniramo putne pravce u ostalim MZ i očekujem da ćemo u toku ovog mjeseca uspjeti da najurgentnije potrebe završimo, a posebno na lokalitetima gdje se održavaju skupovi bratstava”, istakao je Agović i dodao da veliku zahvalnost duguje komunalnom preduzeću kao i mještanima.

“Uporedo sa sanacijom puteva radnici komunalnog preduzeća izvode radove na raskrčivanju trasa, putnih pravaca i uklanjanju trave i šiblja sa obije strane puta. I taj segment smo upotpunili i ovom prilikom  iskazujem zahvalnost ljudima na terenu kao i mještanima koji im izlaze u susret i pomažu u navedenim radovima”, zaključio je Agović.

DENIS BOŽOVIĆ