AGOVIĆ DEMANTOVAO ŠKRIJELJA: PODACI GOVORE KOLIKO NIJESTE U PRAVU DA ZAPOSTAVLJAMO MZ JAVOROVA


Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović odbacio je optužbe odbornika SD u petnjičkom parlamentu Zeida Škrijelja  koji je na svom FB nalogu kritikovao lokalnu vlast i optužio predsjednika Opštine da ima maćehinski odnos prema MZ Javorova.

“Zbog građana Javorove, Murovca i Poroča odgovaram na neutemeljene kritike odbornika Zeida Škrijelja i sa indignacijom odbacujem njegove navode o kako kaže, mom maćehinskom odnosu prema ljudima koji žive u ova tri sela.

Ovo nije prvi put da bivši potpredsjednik Opštine Petnjica i aktuelni predsjednik Kluba odbornika SD-a Petnjica pokušava da uputi negativne konotacije na rad lokalne uprave odnosno predsjednika Opštine.

Poštovani odborniče, Vi iskazujete navodnu brigu o mještanima zavičajne Vam mjesne zajednice, a koliko brinete o njima to najbolje pokazuje Vaš periodični pokušaj omalovažavanja urađenog na području MZ Javorova u proteklom periodu.  Želim da Vas podsjetim da je MZ Javorova mjesto u kojem je lokalna uprava najviše izdvojila za nasipanje puteva i za održavanje istih u zimskim uslovima u odnosu na ostale mjesne zajednice.  Za ovu tvrdnju apsolutno imamo precizne podatke i to ćemo Vam dostaviti da se i sami uvjerite u to. U ovoj mjesnoj zajednici žive časni i pošteni ljudi koji se isključivo bave stočarstvom i nama je uvijek bila želja, ali i obaveza da pomognemo svim tim ljudima. Naravno da smo akcenat dali na putnu infrastrukturu i za sve ovo vrijeme smo dobijali samo riječi zahvalnosti od lokalnog stanovništva.

Istina je da Javorova ima dva putna pravca, koja vežu ovu mjesnu zajednicu sa susjednim mjesnim zajednicama i opštinskim centrom,  koji su usljed obilnih kišnih padavina bili oštećeni u toku ovog proljeća, međutim, mi smo odmah u prioritete stavili sanaciju pomenutih putnih pravaca i mehanizacijom komunalnog preduzeća dobar dio putne mreže koji vodi ka ovoj mjesnoj zajednici saniran je. To je posebno urađeno na potezu Lagatore-Poroče-Murovac.

Putni pravac od Murovca ka Školi i dalje ka Savinom Boru, takođe planiramo da saniramo. Stručna služba će izaći na teren i dati prijedlog šta je sve potrebno uraditi na tom potezu.

Što se tiče samih aplikacija u vezi modernizacije lokalnih puteva kazaću Vam sljedeće. Mi smo u ovoj godini poslali Kancelariji RCTP pet aplikacija i to:

  • Aplikacija Bar-Orahovo;
  • Aplikacija Vrbica;
  • Aplikacija Kalačica-Rosulje;
  • Aplikacija Javorova preko Poroča;
  • Aplikacija Radmance.

Nakon sagledavanja aplikacija sa pratećom dokumentacijom (ekonomska opravdanost realizacije projekta, tehnička dokumentacija sa predmjerom i predračunom, mišljenje da projekat ne podliježe proceduri procjene uticaja na životnu sredinu), pozitivno su ocijenjene aplikacije Bar-Orahovo, Radmanci i Vrbica.

Lokalna uprava nikako nije mogla uticati na odluku o tome koje će aplikacije biti prihvaćene, te su Vaše tvrdnje da su kolege iz Opštine i predsjednik Opštine odlučivali o tome netačne i zlonamjerne.

Kao bivši potpredsjednik i aktuelni odbornik trebalo bi, gospodine Škrijelj, da budete obradovani činjenicom da smo ove godine dobili 2,5 km asfalta i 100 hiljada eura za vodosnabdijevanje (Vodovod „Murovsko vrelo“) od IFAD-a i da je to značajno više sredstava nego prošle godine. Mi smo ubijeđeni da ćemo i naredne godine biti u prilici da povučemo još više sredstava iz ovog programa, što direktno može uticati na dinamiku rješavanja putne infrastrukture u MZ Javorova, ali i u nekim drugim mjesnim zajednicama. Da smo posvećeni unapređenju seoske infrastrukture najudaljenijim mjesnim zajednicama govori podatak da smo u prošloj godini asfaltirali putni pravac od OŠ „Savin Bor“ do Crvenjače u dužini od 1200 m, da trenutno radimo na rješavanju vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Savin bor za 50 domaćinstava i da tek sada mi privodimo kraju ovaj projekat koji je započet prije čak 40 godina.

Pošto zdušno brinete o Javorovi pozivam Vas da zajedno pođemo u tu mjesnu zajednicu i da otvoreno razgovaramo sa građanima o svim problemima. Vrlo sam ubijeđen da oni sami neće reći da su zapostavljeni od strane predsjednika Opštine Petnjica, jer oni i ja praktično svakog dana dijelimo sve probleme ali i uspjehe za razliku od Vas koji se povremeno glasnete da bi simulirali brigu o njima sa udaljenosti blizu 200km.

Zbog građana ove mjesne zajednice kazaću da ćemo i ove godine započeti sanaciju oštećenog asfalta od Savinog bora prema Boru i Petnjici, to smo već javno istakli i da na taj način želimo da dodatno unaprijedimo ovaj putni pravac kojim gravitiraju građani mjesne zajednice Javorova. Za ovu pomenutu aktivnost Opština je izdvojila 80 hiljada eura iz sopstvene kase. Zbog građana ću takođe, navesti da veoma vodimo računa o ravnomjernom razvoju naše opštine, što se može uvijek utvrditi ako se analiziraju projekti koje smo radili i koje radimo.

Ukoliko navedene činjenice ukazuju na maćehinski odnos prema MZ Javorova-Murovac-Poroče i njenim građanima, onda zaista ne treba više o tome raspravljati. Što se tiče Vašeg poziva koji ste uputili građanima u vezi „zahvalnosti“, ja ću biti strpljiv i čekati Vaš dolazak, pa da zajedno boravimo među građane i vidimo kome će oni zaista uputiti „zahvalnost“, stoji u odgovoru predsjednika opštine Petnjica Samira Agovića.