RASPISAN JAVNI POZIV ZA GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE PUTA PETNJICA-BIOČA

samir agovic

Nakon obavljenih pripremnih podataka, koje je u obavezi bila da obavi lokalna uprava, a koji se tiču puta Bioča – Lješnica, Uprava javnih radova je raspisala javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Bioča – Petnjica.

„Naša strategija razvoja saobraćajne mreže će se upotpuniti sa modernizacijom ovog putnog pravca koji je veoma važan za našu opštinu. U perspektivi očekujemo da ovo bude i naša najkraća veza sa budućim auto-putem koji će proći kroz limsku dolinu i time Petnjicu primaći svim saobraćajnim koridorima.

Ovom prilikom bih uputio zahvalnost opštinama Berane i Bijelo Polje koje su nam dale saglasnost za izradu tehničke dokumentacije. Ovaj putni pravac su generacije naših ljudi iščekivali i gotovo da nema nijedne institucije ili ustanove u Crnoj Gori, a da nije bila blagovremeno upoznata sa životnom potrebom ovdašnjih žitelja u vezi ove putne komunikacije.

REGULACIJA KORITA RIJEKE POPČA

Sa zadovoljstvom ističem i sledeću činjenicu da je takođe Uprava javnih radova objavila Javni poziv za odabir najbolje ponude za izradu glavnog projekta regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže za centar Petnjice. Takođe se radi o važnom projektu. Svjedoci smo da plahovita rijeka Popča pravi ogromnu štetu na poljoprivrednim imanjima i infrastrukturi kada se izlije iz korita. Kada se bude završio ovaj projekat, takvih problema neće biti.

KANALIZACIONA MREŽA

Petnjica

Što se tiče kanalizacione mreže za Petnjicu, o tome je suvišno govoriti koliko će rješenje tog problema značiti za uže gradsko jezgro. Realizacijom ova tri projekta Petnjica će riješiti urgentna pitanja iz oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture, a to će u suštini značiti da Vlada Crne Gore snažno podržava naše inicijative koje kandidujemo za kapitalni budžet. Ukupna vrijednost za izradu ovih projekata je oko 150 hiljada eura, a očekujemo da njihova realizacija započne naredne godine i mi smo već uputili prijedlog Vladi da se ovi projekti u narednoj godini finansiraju iz kapitalnog budžeta“, istakao je za portal radija Samir Agović, predsjednik opštine Petnjica.

 

DENIS BOŽOVIĆ