PETNJICA: PREDLOŽITE NAJBOLJEG ZA OPŠTINSKU NAGRADU “4. AVGUST”

Opština Petnjica je pozvala građane,građanin, privredna društva, ustanove, nevladin sektor, političke partije i druge subjekte sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici da predlože svog kandidata za dobijanje nagrade “4. avgust” za 2019. godinu.

Nagrada “4. Avgust”, kao poseban oblik javnog priznanja dodjeljuje se svake godine povodom praznika Opštine Petnjica – “4. avgust” za najbolje ostvarene rezultate u tom periodu, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za Opštinu Petnjica.

Povezani tekst: IZABRAN ŽIRI ZA DODJELU OPŠTINSKE NAGRADE

Nagrada se dodjeljuje pravnim licima i pojedincima sa teritorije Opštine Petnjica ili van nje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu Petnjica.

Kad zato postoje naročito opravdani razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

Predlog za dodjeljivanje Nagrade može podnositi građanin, privredno društvo, ustanova, nevladin sektor, politička partija ili stranka i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici.

Predlozi za Nagradu moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata.

Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica – Žiriju za dodjelu nagrada ” 4 avgust”,sa naznakom “Predlog za nagradu “4. Avgust” neposredno na pisarnici Opštine ili poštom na adresu SO-e Petnjica, Petnjica bb 84321, najkasnije do 15. Jula 2019. godine.