PROFESORI U PETNJICI ISTRAŽIVALI MIGRACIJE, PROMJENE NAČINA KORIŠĆENJA I DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA

Profesori iz Podgorice sa čelnicima opštine Petnjica

Profesori dr Velibor Spalević (Filozofski fakultet, Geografija, Univerziteta Crne Gore), dr Ljiljana Jovanović (Pravni fakultet, UCG) i prof. dr Goran Škatarić sa Univerziteta Donja Gorica posjetili su područje opštine Petnjica sa ciljem izvođenja terenskog istraživanja vezano za društveno-socio-ekonomske uticaje na migracije stanovništva ovoga kraja; njihov dalji uticaj na promjenu načina korišćenja zemljišta, procese degradacije zemljišta i širi uticaj svih ovih aspekata na životnu sredinu.

Istrazivači su tokom boravka u Petnjici napravili seriju intervjua sa lokalnim stanovništvom koristeći metodu fokus grupe. Vrlo korisne podatke dobili su od predstavnika lokalne uprave: Samira Agovića, predsjednika Opštine, Muslije Kalića, potpredsjenika, Adisa Ličine, rukovodioca odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, Irfana Agovića, samostalnog savjetnika za poljoprivredu, Nermine Muratović iz kancelarije za mlade, te Amele Ramdedović, savjetnice za saradnju sa dijasporom.

Tokom terenskih istraživanja obišli su područja sela Lagatore, Tucanje, Radmance, Bare, Orahovo, Vrševo, Azane, Vrbica, Trpezi i Kalica.

Ova terensko istraživanje je dio šire inicijative koja se bavi istraživanjem procesa degradacije zemljišta na području Polimlja u protekle dvije decenije, koja su započela još 1996. godine jednim od projekata Ministarstva nauke Crne Gore.

Nalazi istraživanja pokazuju da je zbog stalnih migracija stanovništva došlo do promje načina korišćenja zemljišta našta su uticali brojni administrativni i drustveno-ekonomski faktori.

Poslije terenskih istraživanja, u narednom period uslijediće obrada podataka dobijenih sa terena od strane profesora dr Rada Šarovića i dr Biljane Maslovarić sa Univerziteta Crne Gore, a proučavanjem literature i analizom rezultata intervjua i podataka dobijenih od fokus grupa, biće dobijen mjerljiv rezultat uticaja administrativnih, ekonomsko-socijalnih faktora na migracije i promjenu načina korišćenja zemljišta, što dalje vodi promjenama prirodne sredine, biodiverziteta i ekosistema ovog kraja.