SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA U PETNJICA RASPISALA KONKURS ZA UPIS UČENIKA

OŠ Mahmut Adrović - Petnjica

Srednja mješovita škola u Petnjici je raspisala konkurs za upis učenika u prvi razred , a upis će trajati od 17. do 21. juna 2019. godine.

Utvrđen je minimalan broj bodova za upis u prvi razred gimnazije i četvorogodišnjih stručnih škola. Učenici koji budu željeli da upišu opštu gimnaziju moraju imati najmanje 60 bodova, dok je za upis jedne od četvorogodišnjih stručnih škola potrebno najmanje 48 bodova.
Vrednuje se opšti uspjeh u poslednjem ciklusu osnovne škole, zatim na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja, uspjeh iz četiri predmeta za gimnaziju, odnosno dva za stručne škole, rezultate sa državnih i međunarodnih takmičenja odnosno dodijeljenog priznanja. U Srednjoj mješovitoj školi, u Petnjici konkursom je planiran upis jednog odjeljenja opšte gimnazije, zatim po jedno odjeljenje u obrazovnom profilu ekonomski tehničar i jedno kombinovano odjeljenje poljoprivredni/veterinarski tehničar.

U obrazovnom profilu nivoa III planiran je upis jednog odjeljenja za profil ratar-povrtar. Konačna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. Juna 2019. godine.

Uz prijavu na konkurs koji dobijaju u školi, učenici podnose originalna svjedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole i diplome sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenim priznanjima za upis nije potrebno dostaviti izvod iz matične knjige rođenih.
ALMINA ŠABOTIĆ