VIDEO: ČIŠĆENJE ODRONA NA PUTNOM PRAVCU PETNJICA-BOR