SJEDNICA SO PETNJICA U SRIJEDU 27. MARTA

Mehmed Adrović

Predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović, zakazao je Devetu sjednicu lokalnog parlamenta.

Na dnevnom redu SO Petnjica su:

  1. Predlog Plana rada Skupštine oštine Petnjica za 2019. godinu
  2. Predlog Odluke o visini i načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa TO Petnjica
  3. Predlog Odluke o auto-taxi prevozu
  4. Predlog Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Petnjica
  5. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2018. i Plan rada za 2019. godinu
  6. Izvještaj o radu DOO “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2018 i Plan rada za 2019. godinu
  7. Izvještaj iz oblasti poljoprivrede na području Opštine Petnjica
  8. Izvještaj o stanju primarne zdravstvene zaštite na području Opštine Petnjica
  9. Izvještaj o stanju bezbijednosti na području Opštine Petnjica

Sjednica će se održati 27.03.2019. godine u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica  (sala Skupštine opštine),  sa početkom u  11:00 časova