DENIS ŠABOTIĆ: PRIORITET JE OSLOBODITI UZURPIRANU OPŠTINSKU IMOVINU

Denis Šabotić

Načelnik Komunalne policije Denis Šabotić je gostuju'i u programu Radija Petnjica rekao da su najčešći problemi sa kojima se susrijeće komunalna policija odlaganje otpada na mjestima gdje to nije dozvoljeno, izvođenje radova na javnim površinama bez prethodno dobavljene saglasnosti nadležnog organa i uzurpacija putnog pojasa.

 

„Što se tiče pitanja problema uzurpacije opštinske imovine i nelagalne gradnje, ti problemi dotiraju već duži niz godina, još dok nismo postojali kao opština, a to je ujedno i problem u skoro svim opštinama u Crnoj Gori, za koje će se pored nas baviti kako urbanistička tako i gradjevinska inspekcija. Prioritet komunalne policije u budućem radu biće oslobađanje uzurpiranog putnog pojasa. Svjedoci smo ovih dana da službe koje su radile na čišćenju snijega, nijesu mogli da prođu sa svojim mašinama upravo zbog toga što je put uzurpiran od strane građana koji su u putni pojas ušli sa svojim ogradama. To je nešto što će da nam bude prioritet u narednom periodu“, istakao je Šabotić.

Komunalna policija je dobila i obrazac, prekšajni nalog, tako da u budućem periodu, građani mogu očekivati i pisanje prekrišajnih prijava.

 „Prema  počiniocima prekršaja  možemo izdati upozorenje, utvrditi identitet i lišiti slobode počinioca prekršaja. Pored ovih ovlašćenja komunalni policajac može prema učiniocu prekršaja izdati prekršajni nalog, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili podnijeti krivičnu prijavu kao i obavijestiti drugi nadležni organ radi preduzimanja mjera i  radnji iz njihove nadležnosti“, izjavio je Šabotić.

LIDIJA BORIČIĆ