VIDEO: PROBIJANJE KROZ SNIJEG DO KRUŠČICE

Probijanje do Kruščice

Prijatelj Radija Petnjica Feho Ličina iz Kruščice poslao je video zapise iz Kruščice na kojima se vide napori radnika Komunalnog preduzeća Petnjica da osposobe ovaj putni pravac za odvijanje saobraćaja.